onsdag den 24. august 2016

Mens vi venter på Mellemlagerrapporten

I sidste uge skulle de supplerende studier af et mellemlager for det danske radioaktive affald være offentliggjort. Ministeriet har oplyst, at det er trukket ud på grund af sygdom, således at rapporten først kan fremlægges for pressen umiddelbart inden mødet i kontaktforum, der denne gang foregår hos Dansk Dekommissionering i morgen den 25.8.16.

Man kan desværre frygte, at denne timing dækker over et indhold, der ikke kan stå for kvalificeret kritik fra de borgergrupper m. fl. som gennem de sidste år har argumenteret for et mellemlager og mod det discount-slutdepot, som myndighederne ville påtvinge befolkningen i en af de fem prikkede kommuner. 

Myndighederne har "serveretten" i denne sag, og de forstår tydeligvis at udnytte den. De har også fordelen af, at den landsdækkende presse har slugt deres discount-argumentation uden nogen form for kritik af eller reflektion over rimeligheden i at lade befolkningen i en udkantskommune betale for andres forsømmelser.

Men de giver også en - forbløffende ærlig - karakteristik af deres eget forslag. For hvis de selv var stolte af deres rapport, ville de vel bare offentliggøre den så hurtigt som muligt.

Skrevet af Anne og Jens

Opdatering: Delrapport om mellemlager er nu lagt ud på DD's hjemmeside