søndag den 1. maj 2016

Skub i AtomsagenRoskildes borgmester, Joy Mogensen (S), har sendt et brev til forskningsminister Ulla Tørnæs (V) for med JM’s egne ord ”at få sat skub i atomsagen” (1).

Og hun har noget at have ordene i. Hun har nemlig fået konsulentvirksomheden Rambøll til at vurdere Risøs egnethed som mellemlager for atomaffaldet, og konsulentvirksomheden har vurderet, at:

”For alle tre delområder gælder det, at delområderne i forhold til flere af beslutningsgrundlagets kriterier vurderes at være mindre egnede eller direkte uegnede som placering af et mellemlager”


Hun kan derfor opfordre ministeren til at

”lade fagligheden råde, når man vælger enten mellemlager et slutlager til det radioaktive affald”

som det hedder i brevet.

Og hvem har så lavet beslutningsgrundlaget og alt det øvrige materiale om denne sag? spørger den interesserede læser naturligvis.

Svaret er, at det har de sædvanlige: DD, GEUS, SIS og diverse ministerier.

Det er dem, der hele tiden har arbejdet for, at affaldet blev gravet ned i udkantsdanmark. De, der længe prøvede at fortie, at der fandtes andre løsninger. De, der ikke på noget tidspunkt har villet forsvare, eller bare diskutere, deres planer offentligt. De, der hele tiden har haft – og brugt – deres økonomiske muligheder for at bestille rapporter hos konkurrence-udsatte konsulentvirksomheder. De, der om nogen ved, hvad det vil sige ”at lade fagligheden råde”.

Første maj er dagen, hvor socialdemokratiske politikere har muligheden for at tale om solidaritet med de svage uden at risikere at blive mindet om, hvad de har sagt og gjort i resten af året.

Alligevel ser jeg frem til at læse Roskilde-borgmesterens første maj-tale.Skrevet af Jens


Henvisninger:


Se Annes kommentar nedenfor og (hvis du kan holde ud at læse mere om denne sag) Annes hjemmeside."Forvaltningen har fået udarbejdet et notat med en vurdering af Risø som mellemlager. På baggrund af dette og da ressortsansvaret for deponering af radioaktivt affald er flyttet ministerium anbefales det, at der rettes henvendelse til uddannelses- og forskningsministeren om vigtigheden af fortsat at lade faglige kriterier være bestemmende for valg af lokalitet til slutdepot såvel som mellemlager."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar