søndag den 1. maj 2016

Nøl i Atomsagen?

For at få "sat skub i Atomsagen" har Roskildes borgmester Joy Mogensen (S) henvendt sig til uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs med et brev og en vurdering fra Rambøll af Risø som mellemlager if. SN 16.3.16 (min fremhævning):

"Den nye forskningsminister, Ulla Tørnæs (V), vil blive budt velkommen på posten af Roskilde Kommune med en opsang om at få gjort noget ved atomaffaldet på Risø. Et borgmesterbrev til ministeren skal skubbe på for at få taget en beslutning og lade fagligheden råde, når man vælger enten mellemlager et slutlager til det radioaktive affald. Roskilde Kommune har fået konsulentvirksomheden Rambøll til at vurdere Risøs egnethed som mellemlager for atomaffaldet. Både Risøhalvøen, kystområdet og landområdet er undersøgt og konklusionen er klar». For alle tre delområder gælder det, at delområderne i forhold til flere af beslutningsgrundlagets kriterier vurderes at være mindre egnede eller direkte uegnede som placering af et mellemlager«, lyder konklusionen, som man vil overbringe Ulla Tørnæs. 


 (...)

- Tidsplanen er jo skredet med år, og i mellemtiden ligger det bare derude i noget, der ikke er egnet. Hvis der sker noget med det affald, er det ikke, fordi vi ikke gjorde opmærksom på det. Så er det ministeriets ansvar, om det ligger sikkert, og det er vi meget bekymrede for, om det gør, for det skulle jo have været flyttet for længst, siger borgmester Joy Mogensen (S).


Vedr. tidsplanenbrevet skriver borgmesteren:


"Roskilde Kommune har nu ventet på denne langsigtede løsning siden Folketingets beslutning i 2003, og borgerne er meget utålmodige i forhold til at finde en løsning og ikke mindst implementere den." 

Der er mindst 3 grunde til forsinkelsen


1/ Dansk Dekommissionering (DD) har selv forsinket sagen if. Ingeniøren 13.3.2005 "Nedrivning af Risø trækker i langdrag":


"Folketinget ønskede en nedrivning så hurtigt som muligt, da beslutningen om afviklingen blev truffet for to år siden. Uafhængige eksperter anbefalede en tidsramme på 11 år. Alligevel har firmaet Dansk Dekommissionering, der varetager opgaven for staten, valgt en langt mere tidskrævende og økonomisk mere risikabel løsning".

På min side her kan man se den ulykkelige sag fra 2005, hvor en dygtig ingeniør, der havde ansvaret for DR3, blev degraderet efter at have udtalt sig om dekommissioneringen.

Fyens.dk kunne man 20.4.2005 bl.a. læse:

"- Det ender med at blive et gør-det-selv-projekt, for ingen af de nuværende medarbejdere har nogensinde beskæftiget sig med reaktoren, siger Karsten Stendal til Ritzau.

Han kritiserer ledelsen i Dansk Dekommissionering for ikke at sørge for den nødvendige sikkerhed i det risikofyldte arbejde med håndteringen af flere hundrede ton radioaktivt materiale. Samtidig spilder firmaet skatteborgernes penge med en beslutning om at udskyde nedrivningen af den største af de tre atomreaktorer, kaldet DR3, til 2012.

Videnskabsminister Helge Sander (V) afviser efter et samråd onsdag imidlertid, at der skulle være problemer med sikkerheden eller planlægningen i projektet. Han erkender dog, at hans viden på området er begrænset."


2/ Myndighedernes manglende inddragelse af borgerne

I en artikel "Politisk tovtrækkeri presser oprydning på Risøs atom-anlæg" i Ingeniøren 20.12.2013 fremhævede professor Lone Kørnøv Det Danske Center for Miljøvurdering, AAU at det er gået for stærkt med blandt andet udpegningen af de fem depotkommuner. Det giver nu problemer. »Vi ved fra andre kontroversielle sager, at hvis ikke man får inddraget de relevante aktører som borgere og eksperter i tide, kan sagen trække ud med risiko for forsinkelser af projektet".

3/ Der er i høringsfasen i 2014 rettet stærk kritik af slutdepotplanene, både nationalt og internationalt 


Borgmestre og borgergrupper i de 6 steder i 5 udpegede kommuner har argumenteret 
  • imod tvangsdeponering 
  • imod et slutdepotkoncept, der ikke var teknisk-fagligt forsvarligt og
  • for et mellemlager som i Holland, COVRA.nl. Se pressemeddelelse.

Belært at de dårlige erfaringer med at holde kommuner og offentlighed ude af slutdepotprocessen, har UFM taget initiativ til et kontaktforum (der skulle have været oprettet allerede i 2009 jf. Beslutningsgrundlaget 2008).

Kontakforum skal mødes 4 gange 2 timer i 2016. Om kontaktforum hedder det:

"Kontaktforum er en dialoggruppe, som kan tage alle aspekter af en langsigtet løsning for det radioaktive affald i Danmark op til diskussion."

Måske er vi på vej væk fra DAD-modellen, der hviler på  “we know best – you only need to be informed” og henimod borgerinddragelse i atomaffaldssagen, som det anbefales af 

På trods af det alt for sent oprettede kontaktforum vil atomaffaldssagen være en skamplet i dansk miljøhistorie på manglende vilje og evne til borgerinddragelse.


Universitetsbaseret Cleantech Forskerpark ved DTU Risø


Roskilde Kommune er forståeligt nok ivrig efter at komme af med atomaffaldet for at komme igang med en universitetsbaseret cleantech forskerpark:
Efter møde i sundhedsministeriet med kontaktpersoner i de 5 prikkede slutdepot-kommuner og Roskilde Kommune den 22.5.2015 udtalte regionsråds-formand Jens Stenbæk til DR 26.6.15 i en artikel "Christiansborg sylter Risø Park", at statslig smøl trækker tæppet væk under DTU Risø Park.

Men Roskilde Kommune burde gribe chancen og tale for et nyt mellemlager, der kunne blive en del af forskerparken.

Frem for at gemme og glemme det radioaktive affald i utilstrækkelig dybde i udkantsdanmark og lade affaldet sive ud der, kunne kommunen lade sig inspirere af Italien: Italien har valgt at lave en teknologipark, efter at en slutdepotproces gik i hårdknude.  Der findes ovenikøbet et forslag til arkitektonisk udformning af mellemlagerprojektet.

I forvejen er der samarbejde mellem DD og DTU bl.a. DTU NutechEt nyt mellemlager vil kunne betyde  

  • at man har mulighed for at forske i opbevaring af radioaktivt affald
  • at man har mulighed for at informere og oplyse offentligheden om radioaktiv stråling 
  • at man kan motivere unge for en naturvidenskabelig uddannelse. 

Danmark har et stort medansvar for, at der uddannes unge med interesse for radioaktivt affald som følge af accepten af eksport af uran fra Grønland. Uranminen vil forøge mængden af radioaktivt affald i verden betragteligt:
  • og store mængder af højaktivt affald fra atomkraft-værker rundt omkring i verden.

Skrevet af Anne

Henvisninger
"Forvaltningen har fået udarbejdet et notat med en vurdering af Risø som mellemlager. På baggrund af dette og da ressortsansvaret for deponering af radioaktivt affald er flyttet ministerium anbefales det, at der rettes henvendelse til uddannelses- og forskningsministeren om vigtigheden af fortsat at lade faglige kriterier være bestemmende for valg af lokalitet til slutdepot såvel som mellemlager."


2) Det er ikke korrekt, som Ingeniøren skriver i artiklen, at slutdepotet skulle have været klar i 2012 (min fremhævning):

"Den politiske ballade om, hvad der skal ske med Danmarks radioaktive affald, får konsekvenser for nedrivningen af de nukleare anlæg på Risø, der vil levere langt hovedparten af atomaffaldet.

Et slutdepot skulle have været klar i 2012, men en afklaring har lange udsigter, og det begynder at presse den statsejede virksomhed Dansk Dekommissionering (DD), der har til opgave at rydde op efter 40 års dansk atomeventyr.
»Vi kan ikke afslutte dekommis­sioneringen af de nukleare anlæg endeligt, før der er fundet en løsning på, hvad vi skal gøre af affaldet. Det kræver, at der er et sted at håndtere og opbevare affaldet,« siger Ole Kastbjerg Nielsen, administrerende direktør i DD." 

If. dagsorden fra et møde i BRK's Teknik og Miljøudvalg 4.9.2012 kan man se ud fra sundhedsministeriets tidsplan, at ibrugtagningen af slutdepotet skulle være fra 2020:

Ingen kommentarer:

Send en kommentar