onsdag den 15. november 2017

Atomaffaldet: I Venners Lag

Atom Posten er kommet i besiddelse af nedenstående brev (1) fra uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V) til borgmester Joy Mogensen (S), Roskilde, der i velkendt stil har protesteret mod regeringens anbefaling om at udskyde slutdeponeringen af det radioaktive affald, som i dag befinder sig i Risø-området nord for Roskilde. 
I de sidste seks år har det ellers været meningen, at det skulle deponeres i en af fem kommuner (2) fjernt fra hovedstaden.
Indholdet af ministerens brev er, som man kunne vente. 
Hvis regeringen får folketingets tilslutning, skal affaldet deponeres i ca. 500 m’s dybde, som
”regeringen (mener) er den sikreste langsigtede løsning”
De geologiske forhold i denne dybde er mangelfuldt kendt og skal derfor undersøges. Det vil tage så lang tid, at uddannelses- og forskningsministeren formodentlig hedder noget andet, når undersøgelsen en gang er tilendebragt. Det er den siddende minister næppe ked af.
Begge parter forsøger at komme af med aben, og det har de forsøgt i mange år:
 • Regeringen ved at fastholde, at beslutningen om den fremtidige opbevaring af det radioaktive affald skal udskydes for guderne må vide hvilken gang
 • Roskilde ved at protestere mod udsættelsen og ved at søge støtte fra kommuner i nærheden

28.1.2013


Det egentlige budskab i brevet skal findes i detaljerne, i dets sproglige udformning.
For det første:
”Imidlertid viser alle erfaringer, også fra udlandet, at lokalisering og gennemførelse af slutdepotfaciliteter kræver grundig forberedelse og ikke kan hastes igennem”
Den fidusprægede fremgangsmåde, der blev benyttet overfor de fem kommuner fra 2011 til 2017 (3), og som nu er opgivet, virkede ikke. Derfor må man nu i gang med en ”grundig forberedelse” af næste runde i spillet om placeringen af det radioaktive affald. Det er ikke rart at tænke på, hvad denne grundige forberedelse mon består i.
For det andet:
”Lad mig i den forbindelse præcisere, at regeringen ikke har foreslået, at der skal ske flytning til et langtidsmellemlager inden slutdeponering i et slutdepot”
Regeringen ønsker ikke det langtidsmellemlager, som borgergrupperne i de fem kommuner har krævet. Den ønsker ikke forskning i andre metoder til behandling af affaldet. Den mener, at borgernes behov for tilstrækkelig, forståelig og upartisk information om atomaffalds-sagen kan dækkes med, hvad man kan finde på Dansk Dekommissionerings (DD’s) hjemmeside (link). Den mener, det er legitimt at påtvinge et lokalsamfund et slutdepot for radioaktivt affald, som vil have meget skadelige virkninger for de mennesker, som bor der.
For det tredje:
”Derfor finder jeg det gavnligt, at kommunen nu deltager i møderne i kontaktforum, hvor interessenter i sagen kan føre en dialog om de emner, der optager dem mest”
Regeringen anser åbenbart kontaktforum for en mentalhygiejnisk foranstaltning, hvor interessenterne kan snakke i rundkredsen om det, der trykker, og føle, at der bliver lyttet til dem. Det bliver der sikkert også (jf. møde-referaterne (link)). Men spørgsmålet er, om de, der lytter, har noget som helst at skulle have sagt, når beslutningerne tages.  
For det fjerde:
”Jeg har stor forståelse for Roskilde Kommunes særlige interesser i denne sag”
Det er tankevækkende at sammenligne den nuværende ministers omsorg for Roskilde Kommunes særlige interesser med en tidligere ministers holdning (4) til de fem kommuner, der indtil for nylig var udpeget som mulige placeringer af det radioaktive affald.
For det femte:
Ved læsning af brevet fornemmer man, at ministeren er blandt venner. Dem beroliger han med, at det i virkeligheden drejer sig om et 
”slutdepot i ned til 500 meters dybde” (min fremhævning)
Til den uklarhed, der er mht. tidsperspektivet (5), føjes nu en uklarhed mht. deponeringsdybden. 
Når man har besluttet, hvilken egn, der skal påtvinges affaldet, vil man derfor ikke være bundet af præcise tilsagn om dybden af depotet. 
Hvem vennerne er, kan ses i brevets nederste linjer:
”C.c. til: UF-ordførere, borgmestrene i kommunerne København, Lejre, Frederikssund samt Egedal, Dansk Dekommissionering og Veddelev Grundejerforening”
I vennekredsen finder man – udover formanden for Veddelev Grundejerforening: 
 • partiernes ordførere på området, hvoraf en del sikkert drømmer om at blive ministre, men som bestemt ikke drømmer om at få denne sag på deres skrivebord
og
 • borgmestrene i kommuner, hvis størrelse gør, at det vil være klogt for enhver minister at stå sig godt med dem.

Det er nærliggende at spekulere på, hvad de mon kan finde ud af.
Noget stort spillerum har de ikke. De statslige myndigheders fattigdom på ideer, utilstrækkelige evne til at kommunikere med befolkningen og manglende vilje til at drøfte andre løsninger end deres egne begrænser mulighederne stærkt. 
Man kan kun se atomaffaldssagen som et valg mellem enten at lade tiden gå eller at skubbe problemerne over på sagesløse medborgere.
Man har malet sig op i et hjørne, ikke kun politisk, men også moralsk.
Det er ikke i orden.

Skrevet af Jens

Henvisninger:
 1. Brev fra Forsknings- og Uddannelsesminister Søren Pind til borgmester Joy Mogensen, Roskilde (8.11.17)
 2. Kommunerne er (med de udpegede deponeringssteder i parentes): Struer Kommune (Thyholm), Skive Kommune (Skive Vest og Thise), Kerteminde Kommune (Kertinge Mark), Lolland kommune (Rødbyhavn) og Bornholms Regionskommune (Østermarie). 
 3. Der er sagt og skrevet meget om denne proces. Se Annes hjemmeside (link) og følgende kommentarer i Atom Posten: ”Forløbet om Atomaffaldet – indtil nu” (09.09.13) og ”Glædens Dag – og Eftertankens” (10.11.17).
 4. Se Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, sags nr. 0 901 273, dokument nr. 1 305 788. Se også: ”Kommentar: Referater fra Sundhedsministerens møder med Borgmestre og Borgergrupper for radioaktivt Affald” Atom Posten (27.10.13). 
 5. Jf. Pressemeddelelse fra forsknings- og uddannelsesministeriet (19.09.17): ”Langsigtet deponering af atomaffald kræver tid”. Se også kommentar i Atom Posten: ”Atomaffaldet: Glædens Dag – og Eftertankens” (10.11.17).
 6. Brev til Pind: Atomaffald skal væk fra Risø SN 30.9.17
 7. Roskilde vil have flere med i atom-protest sn.dk 4.10.17

Ingen kommentarer:

Send en kommentar