søndag den 14. juli 2013

Et Spørgsmål om Stil

“Denmark fully supports the IAEA’s advisory services and peer reviews as a crucial instrument in giving guidance tailored to each member state. We encourage all states to make use of these services. We also encourage sharing the results with other states for mutual benefit. We would welcome a commitment by states to host peer reviews regularly.”
(Udenrigsminister Villy Søvndals taleIAEA Nuclear Security Conference 1-5 July 2013)I de sidste 150 år har dansk udenrigspolitik ikke været nogen stor ting. Men på sin vis har den alligevel været noget særligt. Som allerede Hørup bemærkede, lagde man i udlandet mærke til stilen i vores diplomatiske noter. 

Danmark har haft mange udenrigsministre (og Politiken mange chefredaktører) siden dengang, men som citatet ovenfor viser, fortsætter den nuværende chef for diplomatiet denne tradition: jo mindre indhold, jo smukkere stil.

På Atom Posten kan vi desværre ikke se bort fra indholdet. Der er reelle problemer med håndtering af radioaktivt affald her i landet, og vi ser et stort problem i, at danske myndigheder – i første række Ministeriet for Sundhed & Forebyggelse – indtil nu har modsat sig udenlandsk rådgivning og peer review på trods af udtrykkelige løfter herom i Beslutningsgrundlaget fra 2008.

Før i tiden kappedes ministre og ordførere om at love inddragelse af internationale eksperter, men på det sidste er det åbenbart gået op for beslutningstagerne, at hvis uafhængige fagfolk blev sluppet løs på de danske slutdepot-planer, så ville der ikke være ret meget tilbage af dem.

Måske er det dårlig stil, men vi synes, at regeringen enten må leve op til sine smukke ord eller skrue ned for retorikken. Vi foretrækker så langt det første, men kan også se enkelte fordele ved det sidste.
Anne og Jens
Info:

Viggo Hørup,  Skrift og tale, bind 1, side 58, Gyldendal 1902

Sagt og skrevet om inddragelse af internationale eksperter

Ingen kommentarer:

Send en kommentar