søndag den 11. august 2013

Eksport af Atomaffaldet: Orientering eller Desorientering?

Se opdatering nederst

DR’s P1 Orientering havde den 07.08.13 et indslag om atomaffaldet og de forsøg, udenrigsministeriets afdeling for Grøn Vækst har gjort for at eksportere det.

Indslaget var efter min mening særdeles upræcist mht. eksportforsøgene: drejer det sig om eksport af de 233 kg særligt affald (det højaktive omdefineret til langlivet mellemaktivt) eller eksport af alt affaldet? 


Jeg viser på min hjemmeside ved hjælp af 5 eksempler nævnt i P1 Orientering, hvordan eksportforsøgene virker som om udenrigsministeriet spørger ud i det blå uden f.eks. kendskab til lovgivningen i de enkelte lande. I Frankrig er der f.eks. forbud mod nedgravning af plutonium, som der findes 1,2 kg af i de 233 kg særligt affald.

Efter at have hørt indslaget i P1 Orientering kommer man i tvivl om, hvorvidt Danmark overhovedet har en sammenhængende politik på atomaffaldsområdet. 

Desværre stemmer det godt med niveauet i myndighedernes orientering af offentligheden om denne sag i øvrigt.


Anne


Opdatering: 19.9.13 blev jeg bekendt med, at P1 Orienterings udsendelses informationer stammer dels fra aktindsigt i Sundhedsministeriet og oplysninger fra dette ministerium, at eksportforsøget varetages af udenrigsministeriet. Og eksporten vedrører både det særlige affald og/eller alt affaldet.

Opdatering : 8.4.16 Det sted, som P1 orientering havde kendskab til, der skulle være spurgt i Sverige, er SKB.se  - Retteligen burde en henvendelse være sket til den svenske regering,

Uddybning af mit blogindlæg om udsendelsen

atomaffaldklarhed.dk
Ingen kommentarer:

Send en kommentar