torsdag den 10. juli 2014

Rundt i Manegen med NORM-affaldet

"Undersøgelser og drift af olie- og gasfelterne i Nordsøen medfører en ny type affald med indhold af naturligt forekommende radioaktive stoffer, i fagkredse kaldet NORM-affald," kunne man i 2005 læse i sundhedsministeriets brochure om et slutdepot for radioaktivt affald. "Der foregår p.t. vurderinger af mulighederne for deponering af denne type affald." (Min fremhævning).

4 år senere i 2009 var man ikke kommet videre i overvejelserne. Indenrigs- og sundhedsministeriet/SUM skrev (min fremhævning): 


"Endvidere er der endnu ikke en endelig afklaring vedrørende den fremtidige håndtering af NORM-affald (Natural Occuring Radioactive Material). Det er naturligt forekommende radioaktivt materiale i havbunden, stammer primært fra udvinding af olie og gas i Nordsøen. Der produceres på nuværende tidspunkt ca. 15-20 m3 affald pr. år, som håndteres af producenterne. NORM-affald har generelt lav aktivitet."

Da det franske firma Total nu skal foretage en prøveboring efter skifergas Dybvad ved Frederikshavn, satte jeg mig for at finde ud af, om man i SUM har gjort sig overvejelser om, hvad man vil gøre med NORM-affald fra evt. kommende skifergasboringer. På min hjemmeside kan man følge mailkorrespondancen fra jeg stillede det første spørgsmål den 30.6.14 til SUM:


"Er der overvejelser om, at lavaktivt affald fra kommende skifergasboringer i Danmark skal i et evt. kommende slutdepot for lav- og mellemaktivt affald?"

Fra SUM blev jeg dirigeret til Energistyrelsen, derfra videre til Statens Institut for Strålebeskyttelse/SIS og tilbage til SUM igen for at få det svar, at man efter 9 år stadig ikke har fundet ud af, hvad man vil gøre ved NORM-affald
 fra olie- og gasfelterne i Nordsøen. 

8.7.14 svarede SUM mig flg.:

Kære Anne Albinus 

Ved mail af 4. juli 2014 har du stillet spørgsmål vedrørende NORM affald. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har ikke tilføjelser i forhold til oplysningerne i 2009 redegørelsen. 

Med venlig hilsen
Sygehuspolitik
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Vinmarker og naturgas

På Totals danske hjemmeside under "Spørgsmål og Svar" henvises til Jurançon i det sydvestlige Frankrig med flere berømte vingårde, hvor selskaber sammen med Total har udvundet naturgas, og hvor der ikke af den grund har været nedgang i turismen. T.o. har Frankrig forbud mod hydraulisk fakturering (fracking). 

Helt i tråd med det australske mineselskab GME's forsøg på at idyllisere uranminedrift i Kvanefjeldet ved at kæde den sammen med vinmarker i Frankrig. Jeg gravede lidt i den markedsførings-strategi og skrev et blogindlæg om sagen.

Ingen kommentarer:

Send en kommentar