tirsdag den 9. september 2014

Cheminova

Cheminova er blevet solgt, og aktionærerne får en masse penge for deres aktier.

Men regningen for oprensning ved Høfde 42 på Harboøre Tange – ca. 250 millioner – har de forgyldte aktionærer ingen planer om at betale eller bare bidrage til. Deponeringen af bladan og andre rare sager var lovlig, da den blev foretaget, og så der er ikke noget at komme efter, juridisk set. Staten har også dumpet noget af sit eget kemiske affald på stedet. Et par ton affald fra eller til betyder vel ikke så meget.

Pengene går til et godt formål. Aarhus Universitet, som var hovedaktionær i Cheminova, får flere penge til forskning, og det bør vi alle sammen være glade for. På DR i går aftes så vi et imponerende forsøg, hvor forskerne på fysisk institut kunne flytte rundt med enkelte atomer ved hjælp af laserstråler. Det koster en bagatel af 10 millioner kroner per atom, så der er hårdt brug for pengene. Vi forstår, hvorfor forskerne har været så tilbageholdende med at deltage i debatten om Cheminovas affald.

Parallellen til sagen om det radioaktive affald fra Risø er svær at overse. Det er lige så lovligt at dumpe radioaktivt affald på en af de seks udpegede lokaliteter nu, som det var at dumpe Cheminova-affaldet ved Harboøre omkring 1960. For Cheminovas ledelse den gang gjaldt det derfor – lige som det gælder for Sundhedsministeriet nu – om at få skidtet gravet ned, mens det stadigvæk var/er lovligt. Begge parter vidste/ved, at det var/er dybt uansvarligt, og at der snart ville/vil blive lovgivet mod det.

Love med tilbagevirkende kraft skal vi ikke ønske os, så umiddelbart ser det ikke godt ud. Hvis affaldet skal flyttes fra Harboøre Tange, kan de ikke flytte atomerne i Aarhus.

Men vi kan gøre noget andet. Noget, som vil føre til, at ledelsen for Aarhus Universitet helt af sig selv vil se det som sin moralske forpligtelse at bidrage til oprensningen på Harboøre Tange. Noget, som vil betyde, at forskerne helt af sig selv vil engagere sig i sagerne om det kemiske og det radioaktive affald. Noget, der ikke kræver lovgivning med tilbagevirkende kraft.

Vi kan beslutte, at det radioaktive affald skal deponeres i Aarhus.

Forslaget vil nok give en del opstandelse, men også give det radioaktive affald en opmærksomhed, det ikke har haft tidligere:

Borgergruppen ”Aarhus mod Atomaffald” (AMA) vil på ingen tid nå et 5-cifret medlemstal. De landsdækkende medier vil bringe stort opsatte reportager og forargede ledere om sagen. Miljøorganisationerne vil kaste sig ind i kampen mod dette skandaløse overgreb på et befolkningssegment, som burde være fritaget for den slags.

På den anden side: et enigt folketing vil stemme for mellemlagring af det radioaktive affald, Aarhus Universitet vil bekoste oprensningen ved Høfde 42 på Harboøre Tange, og op til jul vil en fond bevilge midler til, at man på fysisk institut kan flytte rundt på atomerne i laserlysets skær.

Og når enden er god, er alting godt.


Skrevet af Jens

Links

Høfde 42

Cheminova - et skelet i skabet Information 9.9.14

Cheminova DN

Ingen kommentarer:

Send en kommentar