tirsdag den 23. september 2014

Kommentar til Spørgeskemaundersøgelse omkring Deponi af radioaktivt Affald

Det danske Center for Miljøvurdering ved Aalborg Universitet (DCEA) har 5 forskere gennemført en spørgeundersøgelse i forbindelse med sagen om det radioaktive affald i Danmark (se ref. 1, 2 og 3).

Undersøgelsen er mig bekendt den eneste, der sigter mod at kortlægge befolkningens oplevelser og holdninger i denne sag, og rapporterne fra undersøgelsen kan stærkt anbefales.

Læs forskernes resultater og anbefalinger, men læs også de enkelte svar. Prøv at fornemme, hvordan de mennesker, som har svaret, tænkte og følte, da de svarede. Prøv at fornemme, hvordan de har oplevet sagen om det radioaktive affald.

Man kan indvende, at grundlaget for undersøgelsen er spinkelt. Kun 767 personer har svaret, og 77% af dem er fra de fem kommuner (Struer, Skive, Kerteminde, Lolland og Bornholm), der er udpeget som mulige placeringer af et slutdepot for det radioaktive affald. Som forskerne selv påpeger, er det de aktive modstandere af slutdeponering, der har svaret, og hvad det store flertal i landets øvrige 93 kommuner mener, får vi kun antydninger af.

Men forestil dig som tanke-eksperiment, at 5 andre kommuner var blevet udpeget som mulige placeringer af slutdepotet.

Ville resultatet af DCEA’s spørge-undersøgelse så være blevet helt anderledes?

Næppe.

Er det helt ved siden af at gætte på, at andre borgere, organiseret i andre borgergrupper, ville have handlet nogenlunde som borgergrupperne i Struer, Skive og Kerteminde, på Lolland og Bornholm?

Næppe.

Kan man ikke forstå undersøgelsen som en undersøgelse af, hvad der sker med befolkningen i en kommune, når den bliver udpeget som mulig losseplads for radioaktivt affald? Er det ikke forståeligt, at der kun kommer svar fra aktive modstandere af slutdeponering, fordi borgerne bliver aktive modstandere, når kommunen er udpeget?

Kan man ikke forstå undersøgelsen som en påvisning af, at mistilliden til myndighedernes forsikringer om dette emne er stor og udbredt, selvom den kun kommer til syne de steder, der direkte er truet med deponering af radioaktivt affald?

Undersøgelsen beviser ikke disse påstande. Men den sandsynliggør dem.

Forskerne anbefaler da også (se ref. 2), at:

”TILLID TIL NATIONALE AKTØRER SKAL (GEN)OPBYGGES”

Ja, det skal den. Og det vil tage lang tid, desværre.

Skrevet af Jens

Undersøgelsen:

”Potentielt depot for radioaktivt affald – spørgeundersøgelse til borgere i de berørte områder”

(DCEA, Aalborg Universitet)

Forfattere:

Sara Bjørn Aaen, Lone Kørnøv, Sanne Vammen Larsen, Ivar Lyhne og Helle Nielsen

Referencer: 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar