fredag den 16. oktober 2015

GEUS

Nu har GEUS i det seneste Informations- og Faktahæfte om uran henvist til Atom Posten!

Det er nyt.

I mange år har GEUS, DD, SIS og de ministerier, der har haft (SUM) og nu har (UFM) ansvaret for det radioaktive affald på Risø, ladet, som om modstanden mod slutdeponering af affaldet ikke eksisterede eller bare skyldtes nogle få højtråbende og uvidende personer.

Så henvisningen til Atom Posten ville have været et fremskridt, hvis ikke GEUS' link atomposten.dk var dødt. 


Det korrekte link er: http://atomposten.blogspot.dk/

Anne og jeg var også blevet gladere, hvis vores netavis var blevet præsenteret som det, den er (se ovenfor), og ikke som en side, der er kritisk overfor a-kraft jf. side 28 i uranhæftet. (Se foto tv.)

Nu er GEUS en videnskabelig institution, og disse smuttere er måske udslag af den distraktion, som videnskabsmænd jo er kendt for. 

Men GEUS er ikke kun en videnskabelig institution. På hjemmesiden kan man læse, at

”GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet”

Desværre står der ikke noget om, hvordan forsknings- og rådgivningsopgaverne prioriteres.   • Er GEUS’ ansatte underlagt den loyalitetsforpligtelse, som gælder for andre ansatte i ministerierne og de institutioner, der hører under dem? 
  • Og kan denne forpligtelse uden problemer forenes med forskerens hellige pligt til at søge sandheden? 

Disse spørgsmål trænger sig på, fordi vi har oplevet, at medarbejdere fra GEUS på den ene side har rejst landet tyndt for at reklamere for ministeriets plan om slutdeponering af det radioaktive affald, og at de på den anden side har været helt tavse, når der var problemer med slutdepoter i udlandet, for eksempel med det tyske slutdepot Asse 2.

De har heller ikke ønsket at gå ind i den principielle diskussion af, om geologien som videnskab overhovedet er egnet til at give prognoser om geologiske processer i fremtiden. Dette spørgsmål burde dog interessere enhver, der forsker i geologi, og det er helt centralt i denne sammenhæng.

De problemer, der forbundet med, at en forskningsinstitution er underlagt et ministerium, er fint beskrevet af Rasmus Ejrnæs i hans kronik i Politiken (03.01.14).

Desværre gav kronikken ikke anledning til nogen som helst debat i offentligheden, og det kan vel kun forstås på den måde, at der er en udbredt ulyst blandt de involverede til at diskutere dette emne.

Men ulyst eller ej: Det er nødvendigt at kende de betingelser, de ansatte ved GEUS og lignende forskningsinstitutioner arbejder under. 
  • Skal de kompromisløst søge sandheden, 
  • eller skal de file den til, så den passer i ministeriets kram? 

Når Anne redigerer sin hjemmeside (atomaffaldklarhed.dk), må hun vide, om GEUS skal præsenteres som en institution, der tjener videnskaben, eller som en institution, der tjener ministeriet. Men hun skal nok sørge for, at linket virker.

Skrevet af Jens

Ingen kommentarer:

Send en kommentar