onsdag den 28. oktober 2015

Nedgravning af Atomaffald

Fire elever fra 2Z på Roskilde Gymnasium har skrevet en opgave med ovenstående titel, som de har lagt ud på nettet. Opgaven er et led i et AT-forløb.

Deres løsning består i at grave affaldet ned i Moseløkken Granitbrud ved Allinge-Sandvig. Efter 300 år skal det være muligt at tage affaldet op igen.

Elevernes begrundelse for at vælge dette emne er:

”Regeringen har ikke besluttet sig for en endelig løsning på dette problem, og der bliver ikke rigtigt taget hånd om problemet længere. Regeringen tager ikke rigtigt noget konkret initiativ, og sagen er lige nu frosset rent politisk. Så lige nu, er der fra regeringens side, ikke nogen løsning.”

Det er klar tale. Både den nuværende og den tidligere regering har været handlingslammede i denne sag, men det er 2Z absolut ikke, og de har flere løsninger på lager, hvis Moseløkken af en eller anden grund ikke kan bruges.

De spørgsmål, man som udenforstående kan stille til opgavebesvarelsen, skal derfor ikke rettes til eleverne. De har vist, at de har gå-på-modet til at tage et vanskeligt og omstridt emne op, og det er et godt udgangspunkt. Det er prisværdigt, at de har påtaget sig at gøre det, som mange andre har givet op overfor: at begrunde, hvorfor det radioaktive affald skal fjernes fra Roskilde nu efter at have ligget der i over 50 år.


Spørgsmålene skal rettes til deres lærere og vejledere: 

  • Har de tilskyndet deres elever til at bruge deres kendskab til radioaktive stoffer og radioaktiv stråling, som er relevant i denne sammenhæng? Det kunne have gjort besvarelsen mere overbevisende.
  • Har de bedt deres elever om at gennemtænke deres begrundelse for at anbringe affaldet i granit? Enhver, der har set den bornholmske granit, må da også have set sprækkerne i den.
  • Har de opfordret deres elever til at se på, hvorfor man på Bornholm er så stærkt imod slutdeponering af affaldet
  • Har de forklaret deres elever, at man i et demokratisk samfund bør vise respekt for modparten ved at argumentere i stedet for at propagandere? At man bør præcisere, hvilke forudsætninger ens besvarelse bygger på?

Og mere alment: Er det ikke de gymnasiale uddannelsers opgave at udvide elevernes horisont? At stille spørgsmål til holdninger, der er bestemt af vanetænkning og smålig lokalpatriotisme?

Det håber jeg i hvert fald.


Skrevet af Jens


Link:

Gymnasieelever vil gemme a-affald Roskilde Avis 26.10.15

Ingen kommentarer:

Send en kommentar