fredag den 24. juni 2016

Dialogmøde om Atomaffald

I forbindelse med GEUS’ arbejde med opstilling af kriterier for lokalisering af et mellemlager har man henvendt sig til Det danske Center for Miljøvurdering (DCEA) for at få hjælp. I den anledning afholder DCEA i dag et dialogmøde for personer, der har vist interesse for og indsigt i processen og borgernes bekymringer.

Det er let at forstå, at GEUS henvender sig til DCEA for at få hjælp. DCEA har fulgt sagen om det radioaktive affald og har offentliggjort en tankevækkende undersøgelse af borgernes bekymringer (se nedenfor).

Der er heller ingen tvivl om, at deltagerne i dialogmødet har meget, de kan bidrage med. Flere kommer fra de kommuner, der i maj 2011 blev udpeget som mulige placeringer af et slutdepot, og som derfor har været tæt på sagen i mere end 5 år. De har med held kæmpet for at få undersøgt mellemlager-løsningen på lige fod med slutdepotet.

Men indstillingen hos det store flertal, når det drejer sig om, hvor atomaffaldet skal placeres, er lige så fuld af mistillid, som da det gjaldt slutdepotet. Den kan opsummeres i det enkle og brutale spørgsmål: Hvem kommer til at sidde med sorteper?

For os, der anser mellemlageret som den bedste løsning, fordi man kan gribe ind, hvis noget er ved at gå galt, er det bittert at måtte se i øjnene, at mistilliden til myndighederne nu er så stor, at den også stiller sig i vejen for en løsning, der er åbenlyst bedre end slutdepotet.

Men det er desværre let at se, hvorfor det er gået sådan:   • Man har undladt at give befolkningen upartisk og forståelig information om emnet 
  • Man har ikke bare undladt at inddrage borgerne i processen, men har optrådt på en måde, der er blevet opfattet som arrogant og bedrevidende 
  • Man har lige fra begyndelsen satset på slutdeponering af det radioaktive affald og fortiet, at der fandtes et alternativ 
  • Man har undladt at tage kontakt til folk med praktisk kendskab til langtids-mellemlagring af radioaktivt affald, da denne løsning langt om længe (i marts 2015) blev taget alvorligt og skulle undersøges 

Man har troet, at man kunne lade hånt om borgernes synspunkter og bare tromle sin egen discount-løsning igennem. Derved er mange år blevet spildt med manøvrer, som ikke bare har været resultatløse, men også har undergravet tilliden til myndighederne, når det gjaldt radioaktivt affald.

En virkelig hjælp til GEUS ville være at hjælpe institutionen til at genopbygge borgernes tillid til institutionen. Det er i øvrigt en af anbefalingerne i DCEA’s egen uvildige undersøgelse fra 2014:

”TILLID TIL NATIONALE AKTØRER SKAL GENOPBYGGES”

(se ”Anbefalinger og resultater” nedenfor).

Det vil tage tid, men der er ingen vej udenom. Tillid mellem borgerne og de offentlige myndigheder er en afgørende forudsætning for at finde en holdbar løsning på problemerne med det radioaktive affald.

Skrevet af JensHenvisning:

”Potentielt depot for radioaktivt affald – spørgeundersøgelse til borgerne i de berørte områder” (DCEA, Aalborg Universitet, 2014): 


Pressemeddelse: ”Forskere påviser behov for kursskifte i sag om radioaktivt affald”
Anbefalinger og resultater
Baggrundsrapport

Forfattere: Sara Bjørn Aaen, Lone Kørnøv, Sanne Vammen Larsen, Ivar Lyhne og Helle Nielsen. 


Ingen kommentarer:

Send en kommentar