lørdag den 1. juni 2013

Forsigtighed


I et interview i denne uge med journalist Torsten Raagaard, P4 Bornholm, kritiserede direktør i Miljöorganisationernas Kärnavfallsgranskning, Johan Swahn, Dansk Dekommissionerings (DD’s) omklassificering af 233 kg bestrålet reaktorbrændsel fra højradioaktivt til mellemradioaktivt. Sektionsleder og souschef, Anne Sørensen, afviste kritikken dagen efter og sagde blandt andet, at DD ikke kunne offentliggøre de data, som deres omklassificering er baseret på: ”Det er simpelthen noget, vi er nødt til at behandle med forsigtighed”.
Det er langt fra første gang, der bliver stillet spørgsmål til denne del af Risø-affaldet (det ”særlige affald”), og svaret har hver gang været afglidende eller meningsløst. Anne Sørensens ikke-svar udtrykker derfor utvivlsomt DD’s holdning.
Der er heller ingen tvivl om, at hvis der var en legitim grund til hemmeligholdelsen, så havde vi fået den. Det kunne have sparet oceaner af tid for både DD’s personale og os andre, hvis DD havde givet en overbevisende forklaring på, at disse oplysninger skulle være fortrolige.
Det er derfor svært at undgå mistanken om, at noget betydningsfuldt bliver skjult her. Noget, der taler mod den løsning, der af SUM, SIS, GEUS og DD præsenteres som den eneste rigtige. En løsning, man en gang fik prakket politikerne på, men som tiden nu er løbet fra. En løsning, der kun fastholdes af hensyn til enkeltpersoners prestige.
Sådan en løsning er vi simpelthen nødt til at behandle med forsigtighed.
Jens

..........
Links til alle artikler og interviews findes på Annes hjemmeside

Ingen kommentarer:

Send en kommentar