søndag den 30. juni 2013

Mellemlager med ForbeholdIflg. P4/Bornholm har finansudvalget efter ansøgning fra Sundhedsministeriet 20.06.13 accepteret, at der overføres 1,8 mio. kr. til GEUS, og DD med henblik på:
”Udarbejdelse af et beslutningsgrundlag til vurdering af muligheden for etablering af et dansk mellemlager til lav- og mellemaktivt affald”.

Man fornemmer ikke den store begejstring for mellemlageret i denne reserverede og langtrukne formulering, og man spørger sig selv, hvor initiativet til ansøgningen kommer fra. 
Der er næppe sandsynligt, at ideen er opstået i Sundhedsministeriet, GEUS, DD eller SIS, som da heller ikke har lagt nyheden ud på deres hjemmesider. 
Så enten har det været et krav fra politisk side, at mellemlageret skal fremmes, fordi befolkningens modstand mod slutdeponering har været stærkere end ventet. 
Eller også – og det er den mørke mulighed – er det et forsøg på at give borgergrupperne en falsk følelse af, at alt er i god gænge, således at slutdepotløsningen kan vedtages med et snuptag på et politisk set passende tidspunkt, for eksempel efter kommunalvalget i november.
Under alle omstændigheder har de myndigheder, som allerede for mange år siden skulle have orienteret politikerne om mellemlager-løsningen, sat sig selv uden for døren i denne sag. Hvordan kan man have tiltro til deres upartiskhed, når de tidligere har sat hele deres prestige bag slutdepot-løsningen? Og hvordan kan man have tillid til dømmekraften hos personer, som forsøger at skjule deres begrænsede viden bag en facade af selvhøjtidelighed og arrogance? 
Borgergrupperne har efter en lang og hård kamp opnået, at mellemlageret er kommet på dagsordenen, og nu gælder det om at sikre, at denne løsning også bliver vurderet objektivt. Atom Posten har tidligere støttet et forslag om, at der nedsættes et udvalg bestående af uafhængige, sagkyndige medlemmer, der kan se med friske øjne på sagen om det radioaktive affald. 
Efter den seneste udvikling er dette mere påtrængende end nogensinde. 
Jens
Opdatering 3.7.13 DD skriver nu på deres hjemmeside om bevilling til beslutningsgrundlag om mellemlager

Ingen kommentarer:

Send en kommentar