torsdag den 9. januar 2014

Det ”særlige” radioaktive Affald på Risø

Dagen i går (08.01.14) bød på en hurtig meningsudveksling om de 233 kg ”særligt” radioaktivt affald.

Om morgenen bragte Jyllandsposten Annes debatindlæg, senere samme dag svarede Dansk Dekommissionering (DD) på deres hjemmeside, og om aftenen kom Annes svar til svaret her på Atom Posten.

Desværre bragte denne meningsudveksling intet nyt udover det nedslående, at mellemlageret tilsyneladende ikke spiller nogen reel rolle i myndighedernes overvejelser.

Striden står og har hele tiden stået om, hvorvidt de 233 kg særligt affald er højradioaktivt eller langlivet mellemradioaktivt.

I 2005 da myndighederne anså de 233 kg for højradioaktivt, var rumfanget 1m3 (1), mens dets deponeringsvolumen var steget til 65m3 i 2008 (2). Radioaktiviteten per kubikmeter var derfor blevet 65 gange mindre, således at det var krøbet ned under Det Internationale Atomenergiagenturs (IAEA’s) grænse mellem høj- og mellemradioaktivt affald. Efter DD’s mening kunne det derfor omdefineres til mellemaktivt, langlivet affald, og begrunde, at det bliver deponeret sammen med det øvrige Risø-affald i ca. 30m’s dybde.

Hvis denne praksis er acceptabel, åbner det for en total udvanding af IAEA’s anbefalinger på dette område: En hvilken som helst mængde højaktivt affald kan ved blanding med ikke-radioaktivt stof trylles om til langlivet mellemaktivt affald, uden at dets aktivitet er blevet så meget som 1 Bequerel mindre.

Det skal nævnes, at IAEA’s anbefalinger er minimumsanbefalinger. Flere lande, som vi gerne vil sammenligne os med på det nukleare område, for eksempel Sverige, stiller strengere krav.

Det er ubehageligt at måtte se i øjnene, at offentlige myndigheder i Danmark er parate til at bruge den slags kneb i en sag, der er så alvorlig for så mange mennesker. Så hvis de har en bedre begrundelse for omdefineringen, så synes jeg, det er på høje tid, at den kommer frem.

JensLinks

1. Tabel 2 side 4 fra 1.januar 2005 


2. Tabel 2, NY fra 1.6.2008: Sammenfatning af mængder og omtrentligt behov for deponeringsvolumen samt aktivitetsindhold i dansk radioaktivt affald per 1. juni 2008: Side 53 og 54 i Belutningsgrundlag 2008

3. Atom-affald strandet i Danmark Urbanavis.dk 3. juni 2003:
"Danmark har svært ved at slippe af med højradioaktivt affald fra forskningscenter Risø"


Ingen kommentarer:

Send en kommentar