tirsdag den 14. juli 2015

Jeff Carswell: Stop den videnskabelige Myte om Thulekatastrofen

Atom Posten bringer hermed et læserbrev fra en tidl. dansk Thulearbejder Jeff Carswell, nu australsk statsborger. Politiken har ikke ønsket at bringe læserbrevet.


LÆSERBREV TIL POLITIKEN

VEDRØRENDE DEBATTEN OM THULEKATASTROFEN 

Fra Jeff Carswell 
Foto med tilladelse fra Klaus Holsting


STOP DEN VIDENSKABELIGE MYTE 

Jeg henviser til et debatindlæg skrevet af Knud Juel, Gunvor Auken og Jens Peter Johansen vedrørende deres mening om, hvad de kalder “Thule Myten” (Politiken 15.5.2015).

Myten, som de mener skulle være afsluttet, er den såkaldte “videnskabelige” myte, som beskrevet af disse forfattere, nemlig at de officielle rapporter viser, at ingen af Thulearbejderne blev syge ved at have været udsat for trillioner af partikler af plutonium over den mange måneder lange arktiske “rengørings”operation.

Denne myte er et produkt af en “benægt og glem”politik. Mens de officielle benægtelser er blevet beskrevet i stort omfang, er de mange skridt taget for at benægte og glemme meget lidt kendte og begyndte i juni 1968, da danske officielle kanaler med stor succes sørgede for, at kvantitative data om plutoniumforurening på Thule blev tilbageholdt i et videnskabeligt dokument som skulle fremlægges på et åbent Forum i Denver, Colorado.

Dette fortsatte i 1980erne ved konstant at nægte at frigive arkiver vedrørende radioaktiv forurening paa Thule af de tidligere Thulearbejdere, selvom sådanne oplysninger kunne have hjulpet deres læger med at diagnosticere og behandle deres alvorlige sygdomme og helbredsforhold. I 1991 forsøgte to overlæger at hemmeligholde en patologs obduktionsrapport, hvor det var påvist, at der var fundet forandringer i personens skjoldbruskkirtel paa grund af radioaktiv bestråling. Personen var Karl Banz, en tidligere Thulearbejder.

If. EU-direktivet (96/29/Euratom) om sikkerhedsnormer til beskyttelse mod strålingsfarer skulle myndighederne foretage regelmæssige undersøgelser af alle arbejdere, som havde været udsat for radioaktiv bestråling tidligere, men Danmark nægtede at tage de skridt, som var forlangt i direktivet.

I 2007 forsøgte Margrethe Auken (som er politiker, ikke videnskabsmand) uden held af modsætte sig min fremlæggelse af en anmodning foran EU-Parlamentet, at Danmark skulle følge denne lovgivning og frigive alle arkiver vedrørende radioaktiv bestråling i Thule. Under en afstemning i EU-Parlamentet støttede 544 medlemmer hvad der var fremlagt efter vidtrækkende undersøgelse af EU og kun 29 stemte imod at Danmark omgaaende skulle foretage helbredsundersøgelser af Thulearbejderne samt frigive alle oplysninger om radioaktiv bestråling, som Danmark har. EU-Parlamentet gav mig derved ret i, at min klage over behandlingen var rigtig. Danmark ignorede EU-Parlamentet og nægtede at gøre nogen af delene.

I mellemtiden var de officielle undersøgelser som Johansen henviser til hovedsageligt begyndt at sørge for, at der ikke kunne findes noget videnskabeligt resultat vedrørende grunden til Thulearbejdernes sygdomsforløb. Disse undersøgelser var begrænset til de nuværende helbredsforhold for arbejderne uden videnskabelige kliniske undersøgelser og prøver for at fastslå, om de tidligere exponeringer for radioaktivitet kunne have forårsaget helbreds- problemerne. I en sådan undersøgelse, sagde Juel, samtidig med at han accepterede, at der eksisterer et omfattende ekstra antal døde blandt arbejderne, at det sandsynligvis var på grund af deres “livsstil”, og derved åbenbart antydede at det sandsynligvis var en gruppe fordrukne personer, som forårsagede deres egen sygdom. I 2014 afgav Juel vidneudsagn mod en gruppe Thulearbejdere i forbindelse med en retssag i New York.

En officiel undersøgelse som forsøgte at bruge videnskabelige prøver i relation til plutonium (en 1988-urinprøve-undersøgelse af et meget lille antal arbejdere, som selv skulle rapportere resultaterne) gav ret i, at undersøgelsens brug af kun en enkelt dags urinprøve ikke med nogen sikkerhed kunne fastslå plutoniumindholdet i legemet, fordi daglig udskillelse af plutonium i urinen er vidt forskellig med en forskel på mellem 35% og 70% .

Altså, som det kan ses af ovenstående er Juel, Auken og Johansens læserbrev ikke baseret paa fakta, eftersom der ikke er foretaget nogen videnskabelig undersøgelse som de forsøger at påstå.


Med venlig hilsen,

Jeff CarswellLinks


Thulesagen til EU-Parlamentet 3.4.2007

Petition of Jeffrey G. Carswell

Committee on Petitions (Udvalget for Andragender) EU-Parlamentet

Notice to members 22.4.2007: NOTICE TO MEMBERS


CM\530757EN.doc PE 331.818/rev.
Petition 720/2002 by Jeffrey Carswell, born of Danish nationality, now Australian nationality, on environmental protection from radiation in the European Union


Denmark challenged over B52 crash By Stephen Mulvey  EU reporter, BBC News 11.5.2007

Le parcours insensé des travailleurs danois de la base US de Thulé Le JeudiIngen kommentarer:

Send en kommentar