onsdag den 1. juli 2015

Den nye Regering og den gamle Sag om Atomaffaldet

Uddrag af Kongelig Resolution af 28. juni 2015 (1):

Efter at det den 19. juni 2015 har behaget Deres Majestæt at modtage den af statsminister Helle Thorning Schmidt på det samlede ministeriums vegne indgivne afskedsbegæring, tillader jeg mig, i henhold til hvad jeg har haft den ære at redegøre for overfor Deres Majestæt, at indstille: 

at det må behage Deres Majestæt 
… 
at bestemme 

at ressortansvaret for sager vedrørende deponering af radioaktivt affald, dog bortset fra tilsynsopgaver vedrørende deponering af radioaktivt affald, overføres fra Sundheds- og Ældreministeriet til Uddannelses- og Forskningsministeriet, 
… 
I ærbødighed 

Lars Løkke Rasmussen (sign.) 

Den nye minister for atomaffaldet er derfor Uddannelses- og Forskningsminister Esben Lunde Larsen (2). Vi ønsker Esben Lunde Larsen tillykke med udnævnelsen og håber, han får held til at føre sagen om det radioaktive affald til en god afslutning.

Den tidligere minister for affaldet, Nick Hækkerup (3), er afskediget i Nåde. Vi ønsker Nick Hækkerup tillykke med Nåden.

Tilsynsopgaverne vedrørende det radioaktive affald flytter ikke med over i uddannelses- og forskningsministeriet. Der må have været nogen i statsministerens omgivelser, som var utilpasse ved, at det helt og aldeles uafhængige tilsyn med opbevaringen af affaldet før var underlagt det samme ministerium, som havde ansvaret for opbevaringen.

Sprogbrugen i den Kongelige Resolution har ikke ændret sig siden Frederik den 6.’s tid (4). Men indholdet viser, at den nye regering er opmærksom på sagen om det radioaktive affald.

Så nu må vi se, hvad DF beslutter sig til.

Skrevet af Jens


Henvisninger: 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar