søndag den 27. september 2015

Atomaffald og Borgerunddragelse

”Borgerne kan trygt regne med, at de bliver inddraget, når det er tid for inddragelse” og

”Der er ingen, der skal føle sig forbigået. Der begynder en offentlighedsproces, når vi har de rapporter, vi skal have”,

udtalte forskningsminister Esben Lunde Larsen den 24.9.15 til DR4/Bornholm i et interview med journalist Torsten Raagaard.

Læs lige de to udtalelser en gang til.


Offentlighedsprocessen begynder altså ifølge ministeren, når de rapporter om mellemlageret, som hans forgænger (1) bestilte 11.3.15 hos DD og GEUS, er færdige. Disse rapporter bliver udarbejdet af embedsmænd, som i mange år har tilkendegivet, at de anser slutdeponering i udkantsdanmark for den eneste mulige løsning.

Når disse rapporter foreligger, vil borgerne blive inddraget, og ministeren har den optimistiske tro, at ingen vil føle sig forbigået.

Men er det ikke lige præcis, hvad de bliver? 


  • Kommer ”borgerinddragelsen” ikke til at ske på grundlag af rapporter, som alene er produceret af den ene part i sagen? 
  • Vil disse rapporter ikke begrænse diskussionen til det, ministeriet ønsker, der skal diskuteres? 
Jeg ser ingen steder, hverken i interviewet eller i andre udmeldinger fra ministeren, den mindste antydning af, at borgerne vil blive inddraget i afgørelsen af, hvordan mellemlageret skal indrettes.

Hvordan skal vi tro, at embedsmænd, der tidligere har planlagt et discount-slutdepot (2), ikke også vil planlægge et discount-mellemlager? Det har ikke manglet på antydninger af, at det er det, man vil (3).

Ministeren er ny, men det er sagen om det radioaktive affald ikke. Det er borgernes mistænksomhed overfor de statslige myndigheders hensigter heller ikke. SUM, 
DDGEUS og SIS har hele vejen igennem håndteret sagen med en arrogance, som ville være utænkelig, hvis de havde stået overfor samfundsgrupper, som var mere talstærke eller havde større politisk indflydelse.

Ministeren forventer, at borgerne vil føle sig trygge ved den proces, han sætter i gang, men der er intet i det hidtidige forløb, der kan begrunde, at en sådan tryghed pludselig skulle opstå, tværtimod.

Borgergrupperne har bidraget afgørende til, at denne sag er blevet alsidigt belyst (4), og de har derfor et forståeligt ønske om at deltage i udarbejdelsen af det materiale, der skal danne grundlag for den offentlige debat om det danske mellemlager.

Et tilbageblik på sagen viser omvendt, at de statslige myndigheder ikke har vist noget reelt ønske om at inddrage borgerne, og at de ikke har villet (turdet?) debattere deres slutdepotplan offentligt (5). Alligevel skal de (DD og GEUS) alene udarbejde det materiale om mellemlageret, som vil bestemme, hvad der overhovedet kan diskuteres til sin tid.

Ministeren forsøger at skabe tryghed uden at ville give borgergrupperne nogen som helst reel indflydelse.

Det vil ikke lykkes. Det kan han trygt regne med.

Skrevet af Jens


Henvisninger:   1. Det er tidligere sundhedsminister Nick Hækkerup (S). Ved regeringsskiftet blev sagen om det radioaktive affald flyttet fra sundhedsministeriet til forskningsministeriet 
  2. Jf. læserbrev i  Jyllandsposten 15.4.2011 af Johan Swann. MKG.se og Niels Henrik Hooge 
  3. Se Annes hjemmeside: ”Skræmmekampagne mod mellemlager og kommentarer hertil”
  4. Det var de 5 borgergruppers indsats, at mellemlageret overhovedet kom ind i debatten om opbevaring af det danske radioaktive affald. Se pressemeddelelse af 14.11.2012
  5. For eksempel blev de væk fra den konference om slutdeponering, som miljøorganisationerne NOAH, Vedvarende Energi, Nordisk Folkecenter for vedvarende Energi og Greenpeace Danmark afholdt på Christiansborg den 24. marts i år. Konferencen var ellers tilrettelagt med størst mulig hensyntagen til myndighederne. På SUM's side kan man læse følgende indlæg fra SUM:

  6. Miljøbevægelsen NOAH m.fl. om deltagelse i slutdepotkonferencen
    Svar på spørgsmål fra Öko-Institut

Ingen kommentarer:

Send en kommentar