søndag den 17. januar 2016

Kommentar til Mål- og Resultatplan 2016 for Dansk Dekommissionering

Dansk Dekommissionering (DD), som siden regeringsskiftet i juni 2015 har sorteret under Ministeriet for Forskning og Uddannelse (UFM), har indgået denne resultatkontrakt med Styrelsen for de videregående Uddannelser. 

Mål- og resultatplanen giver, i lighed med planerne for de foregående år, et overblik over, hvor langt arbejdet med afviklingen af forsøgscenter Risø er nået, og hvad der kan forventes at ske i indeværende år.

For læsere i Forskningsministeriet (og Finansministeriet, ikke at forglemme) giver den en kort og præcis redegørelse for DD’s planer i 2016.

For de borgere, der risikerer at få et slutdepot for det radioaktive affald i nærheden af, hvor de bor, ser den knap så præcis ud.

I afsnit 1 konstateres, at dekommissioneringen (nedrivningen) sker

”fuldt forsvarligt inden for de fastlagte økonomiske rammer”.

Godt. Men hvem afgør, hvad der er fuldt forsvarligt? Og hvem fastlægger de økonomiske rammer?

Det er i hvert fald ikke borgerne i Struer, Skive, Kerteminde, på Lolland eller Bornholm. Men det er dem, der hænger på den, hvis dekommissioneringen alligevel ikke var fuldt forsvarlig, eller hvis de fastlagte økonomiske rammer viste sig at være for snævre.

Det væsentlige nævnes ikke: Nogen træffer afgørelsen, andre tvinges til at løbe risikoen.

Blandt visionerne finder man denne formulering:

”Vi har en åben dialog med vore interessenter og offentligheden, med særlig fokus på lokalbefolkningen”.

Kan det udtrykkes smukkere?

Næppe. Men for lokalbefolkningen i de prikkede kommuner (1), som ufrivilligt er blevet hovedpersoner i denne sag, er sandheden vigtigere end skønheden.

Borgerne her oplever ikke, at de er i fokus for en åben dialog. Ved borgermøderne i foråret 2014 (2) var det mit indtryk, at de vist snarere oplevede, at der slet ikke var nogen dialog.

I afsnit 2 står:

”DD deltager desuden i arbejdet med at finde en langsigtet løsning for det radioaktive affald, hvor der p.t. arbejdes med yderligere undersøgelser af en mellemlagerløsning, …”

DD, som intet har gjort for at informere offentligheden om mellemlagerløsningen, deltager i arbejdet med undersøgelse af mellemlageret. De borgergrupper, som har sørget for, at den er kommet til offentlighedens kendskab, holdes udenfor.

Det er en skandale.

I afsnit 3 står:

”…vi skal modtage og håndtere affald fra alle danske brugere, …”

Det ser rimeligt ud, men hvad med det danske NORM-affald (3)? Det er slet ikke nævnt i mål- og resultatplanen.

I afsnit 4 står der om behandlingsstationen for radioaktivt affald:

”Planlægning af dekommissionering af anlægget er igangsat”.

Der står ikke noget om, hvad man vil stille op med det radioaktive affald, der bliver produceret, efter at behandlingsstationen er dekommissioneret.


Mål- og resultatplanen er skrevet i et ny-sprog, der antyder, at målgruppen er folk på et højt åndeligt niveau.

Det sprog kan være svært at forstå for udenforstående. Blandt andet studsede jeg over ny-ordet ”årshjul”, som blev nævnt i forbindelse med DD’s øgede opmærksomhed på informationssikkerhed, der jo i sig selv er en udmærket ting.

Det ord var jeg aldrig stødt på før. Men efter lidt googlen fandt jeg dette på hjemmesiden ”Leder Indsigt.dk”:

”Lav et årshjul

Skriv det kommende års vigtige begivenheder ned ét sted. Fastlæg datoer, indhold og evt. ansvarlig. Det giver dig overblik, samt mulighed for at planlægge smartere …”


Kommentarer er vist overflødige.

DD’s mål- og resultatplan viser, hvad man i centraladministrationen anser for væsentligt, og hvordan man får ting, man ikke ønsker at se, til at forsvinde.


Den slags fortjener at blive diskuteret. Hvem udarbejder årshjulet for denne diskussion?

Skrevet af Jens


Henvisninger:

  1. De kommuner, der er udpeget som mulige placeringer af et slutdepot for radioaktivt affald (de ”prikkede” kommuner), er: Struer Kommune, Skive Kommune, Kerteminde Kommune, Lolland Kommune og Bornholms Regionskommune. 
  2. Borgermøderne fandt sted i Rødbyhavn (31.03.14), Rønne (07.04.14), Hvidbjerg / Thyholm (09.04.14), Skive (05.05.14) og Kerteminde (07.05.14). Se kommentar i Atom Posten (11.05.14). 
  3. Se Annes hjemmeside om NORM affald
  4. Se kommentar i Atom Posten (20.12.15)
Se kommentar i Atom Posten (20.12.15).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar