torsdag den 28. januar 2016

Symbolpolitik og Atomaffald

Politiken bragte i går en artikel (1) under overskriften:


DF vil rive Vikingeskibsmuseet ned og rejse et nyt i ”Vikingestil” samme Sted


Anledningen er, at stormen ”Bodil” natten mellem den 5. og 6. december 2013 var hård ved vikingeskibsmuseet i Roskilde.

Bygningen, som allerede før stormen var ramt af beton-problemer, blev stærkt medtaget, og museets ledelse har siden kæmpet for at finde 75 millioner kroner til renovering af den fredede bygning.

Nu foreslår DF’s kulturordfører, Alex Ahrendtsen (AA), at fredningen ophæves, og at staten går ind bevilger 100 millioner til nedrivning og opførelse af en ny ”ikonisk museumsbygning i vikingestil”.

Det er dristig symbolpolitik her i januar 2016. Vikingerne betalte vist ikke selv for deres ophold i fremmede lande, men det må vi hellere lade ligge.

Bodil var også tæt på de bygninger på Risø, hvor Danmarks radioaktive affald bliver opbevaret. Til alt held trængte vandet ikke ind i bygningerne, og intet radioaktivt affald slap ud. Men situationen var alvorlig: atomaffaldet havde r… i vandskorpen, som en journalist skrev nogle dage senere (2).

Medarbejdere fra firmaet Dansk Dekommissionering (DD), som har ansvaret for affaldet, runderede ved lagerbygningen under stormen, og en repræsentant for DD udtalte efterfølgende, at man havde været forudseende nok til at sørge for, at der var gulvafløb i de haller, hvor affaldet blev opbevaret.

Det sidste var vist tænkt som et forsøg fra DD’s side på at berolige de opskræmte beboere i nærheden, men det er et godt spørgsmål, hvor mange der lod sig berolige af den forklaring.

Problemerne for atomaffaldet er derfor mindst lige så presserende som for vikingeskibene. Bygningen til affaldet er uegnet, den ligger det forkerte sted, og de, der har ansvaret for sikkerheden, prøver at berolige befolkningen i stedet for at tage problemerne alvorligt.

Derfor synes jeg, man skulle rive den gamle bygning til affaldet ned og bygge en ny længere inde i landet, hvor der ikke er nogen oversvømmelsesrisiko. En bygning, som lever op til nutidige standarder for et mellemlager, så affaldet kan opbevares sikkert i ca. 100 år.

Den behøver ikke blive opført i ikonisk vikingestil. Den skal bare tjene sit formål.

Tilføjelse (28.01.16):

Alex Ahrendtsens forslag har vakt stor vrede i arkitekt-kredse, hvor man sammenligner DF’s holdning til kulturarven med Talebans (3). Hertil svarer AA, at det er arkitekternes opgave er at tjene mennesket, ikke at være ”en slags kunstnere med et guddommeligt syn fra oven”.

AA har utvivlsomt en pointe, men er det ikke sådan, at også folketingets medlemmer har en forpligtelse til ”at tjene mennesket” (i hvert fald hvis ”mennesket” er dansk statsborger)?

Spørgsmålet er derfor, hvordan arkitekter og folketingsmedlemmer bedst ”tjener mennesket”:  • Ved at rive vikingemuseet ned og bygge et nyt med tårne og tinder? 

eller   • Ved at flytte det radioaktive affald til en ny bygning, som ikke er truet af oversvømmelse, og som er indrettet til formålet? 


Det er spørgsmålet. Hvad er svaret?

Skrevet af Jens


Henvisninger:

  1. Artikel i Politiken (27.01.16). 
  2. Kommentar i Atom Posten: ”Oversvømmelse og Atomaffald” (13.12.13). 
  3. Artikel i Politiken (28.01.16).

1 kommentar:

  1. Og husk så, ingen gulvafløb i bygninger der opbevare radioaktiv materiale, så er risikoen for at man fejer udslip i kloakken fjernet.

    SvarSlet