søndag den 26. februar 2017

Uranmine: Akineqarneq ajorpugut! Vi får ingen svar!

Den 30.9.16 spurgte Mariane Paviasen, forkvinde for Urani Naamik i Narsaq, Råstofstyrelsen om sundhedsproblematikken i forhold til nogle containere, der er opstillet af det australske mineselskab Greenland Minerals and Energy A/S (GME) i Narsaq. Mailen var stilet til Departementet for Sundhed

Paviasen sendte sit spørgsmål flere gange til Naalakkersuisoq for Råstoffer (Råstofministeren), og 30.11.16 fik hun besked om, at sagen ville blive undersøgt. Den 11.1.17 skrev Paviasen igen til Naalakkersuisoq for Råstoffer, der svarede, at Sundhedsdepartementet skulle have svaret Paviasen, og han ville spørge Sundhedsministeren, hvornår Paviasen kunne forvente svar. Mht. containerne havde Raastofdepartementet bedt GME om at informere befolkningen.

Den 23.2.17 - næsten 5 måneder senere - får Paviasen svar fra Råstofstyrelsen, uden at de besvarer hendes spørgsmål. Da spørgsmålet hører under Departementet for Sundhed, har Råstofstyrelsen flere gange henvendt sig med Paviasens "bidrag" (red. spørgsmål) til Departementet for Sundhed. Men der kom ikke noget svar. 

Råstofstyrelsen har også været i kontakt med GME, der har oplyst, at det via sin Facebook-side har givet borgerne information om containerne. 

Råstofstyrelsen skriver bl.a. 23.2.17 til Paviasen:

"Råstofstyrelsen har overfor GME påpeget, at der efter Råstofstyrelsens opfattelse er behov for yderligere oplysningsaktivitet til lokalsamfundet. 

Råstofstyrelsen har derfor opfordret GME til at anvende de lokale opslagstavler omkring projektet. Råstofstyrelsen har overfor GME anbefalet, at GME på disse opslagstavler hænger informationsmateriale om containerne."
Sammen med foto af containerne har GME på sin Facebook side indsat et slide fra GME's Update regarding Kvanefjeldet as for June 2015 sammen med en tekst om, hvad der er i containerne (1): 


Den hollandske kemiker og teknologivurderingsekspert Jan Willem Storm van Leeuwen har tidligere på Atom Posten kommenteret dette slide 24:


"Evidently based on very old models, false assumptions and ignorance of chronic contamination with radionuclides via food, water and air (dust). It is completely unclear how the diagram has been constructed, which data and which assumptions lay at the base of it":
Følgende spørgsmål presser sig på:


  • Hvorfor har Departementet for Sundhed syltet et svar til Råstofstyrelsen siden 30.9.16, så en borger har måttet vente næsten 5 måneder på at få et upræcist og svævende svar?

  • Hvordan kan det være, at Råstofstyrelsen og Departementet for Sundhed ikke har været interesseret i at videreformidle, hvad de ved om indholdet i containerne jf. GMEs Facebook info 14.12.16:"Myndighederne er informeret om indholdet i containerne"
Det lover ikke godt for fremtiden, at de grønlandske myndigheder er så håndsky over for mineselskabet.

Skrevet af Anne


Henvisninger


1/ Tekst på GMEs Facebook side 14.12.16 (min fremhævning)

På baggrund af Urani Naamik’s formand Mariane Paviasens offentlige forespørgsel i AG d. 7. dec. 2016

Mariane Paviasen retter henvendelse til Naalakkersuisoq for sundhed og Nordisk arbejde, med en bekymring om de containere der står bag GME hallen, samt de container der står på en areal tildeling uden for byen. Mærkningen med Radioaktivitets symbolet er udelukkende sat på de containere der indeholder borekerner og stenprøver fra ”Kuannersuit” for at markere, at her er oplagret boreprøver med et naturligt lavlødig indhold af uran. Disse afgiver ikke sundhedsfarlig stråling til omgivelserne.

Markeringerne er henvendt til vores medarbejdere der borer, flækker, logger og flytter rundt på de borekerne kasser der er opbevaret i dem, således at det er specificeret hvilke containere der indeholder borekerner, uanset det lave niveau af stråling. GME har som ansvarligt selskab hele tiden haft et højt niveau af arbejds-sikkerhed og alle medarbejdere har under feltsæson båret såkaldte TLD dosimetere, der måler den akkumulerede stråling under boringer, flækning og transport af stenprøver og borekerne fra Kuannersuit. Disse dosimetere viser at medarbejderne der har arbejdet med disse borekerner, i en årrække, ikke har optaget højere stråling end det de internationale sundheds-myndigheder og FN organer anbefaler for civilbefolkningen.

Derfor kan vi berolige Urani Naamik med, at vores containere ikke udgør nogen sundheds risiko for lokalbefolkningen.

Årsagen til oplagringen af borekerner og stenprøver er, at de tilhører Grønland og alle geologiske materialer og efterforskningsdata skal arkiveres og opbevares. Dette er et krav fra myndighederne.

Planerne for containerne bag hallen er, at de skal ud og stå sammen med de andre uden for byen på det dertil udpegede areal. Den endelige plan for boreprøverne afhænger af om der kommer en mine. Ved nedlukning bestemmer de Grønlandske myndigheder hvor de skal sendes hen, da de som nævnt udgør vigtig og kostbar geologisk viden om Kuannersuit og borekernerne tilhører Grønland. Myndighederne er informeret om indholdet i containerne.

Angående de åbne borehuller Urani Naamik har fundet, kan vi kun opfordre jer og andre til at kontakte GME ansatte her i Narsaq og fortæl os hvor i har set dem, så skal vi få dem lukket. Grunden til at de er lukkede er først og fremmest for at undgå at der falder sten og andet i som kan forhindre en eventuel borehulslogning. Dette er et måleinstrument man kan sænkes ned i borehullet. Hullet er ca. 6 cm i diameter. Borehullerne forøger heller ikke risiko for stråling.

Vi anbefaler varmt Urani Naamik at rette henvendelse til GME både her i Narsaq og Nuuk hvis I har spørgsmål til de ting der bekymrer jer, således at vi kan få en god og tryghedsskabende dialog.

Med Venlig Hilsen

GME A/S


citat slut
............................

3/ 'Ajorpoq' - Vi får ingen svar!
Bedre borgerinddragelse om Kuannersuit
Undersøgelse ved Mia Olsen Siegstad og Mads Fægtebord

for ICC Grønland i samarbejde med NGO-koalitionen for bedre borgerinddragelse
December 2015


Ingen kommentarer:

Send en kommentar