tirsdag den 12. februar 2013

Åbent brev til miljøministeren, Roskildes borgmester og rektor for DTUMiljøminister Ida Auken
Borgmester Joy Mogensen, Roskilde
Rektor Anders Bjarklev, Danmarks Tekniske Universitet

Herning, den 11. februar 2013

I har på forskellig måde engageret jer i eller støttet planerne om at etablere en forskerpark for grøn energi, Projekt Risø Park, i nærheden af Roskilde. Betydningen af dette projekt anerkendes fra alle sider: det vil bidrage væsentligt til at styrke Danmarks i forvejen stærke position på dette felt, og det vil sikre et betydeligt antal arbejdspladser i området.
Jeg henvender mig til jer med en opfordring om at tilkendegive, at denne forskerpark godt kan etableres med et mellemlager for radioaktivt affald som nabo. Det er naturligvis en forudsætning, at lageret etableres nær jordoverfladen og overvåges, således at man – nu og i fremtiden – kan forhindre udsivning af radioaktivt materiale til skade for dem, der opholder sig i nærheden.
Problemet er opstået i forbindelse med en folketingsbeslutning fra 2003 (B48) om at anbringe affaldet i et slutdepot, der ikke overvåges, og hvor udsivning efter kortere eller længere tids forløb ikke kan undgås ifølge sagkyndiges vurdering.
For tiden er seks lokaliteter i fem kommuner (Struer, Skive, Kerteminde, Lolland og Bornholm) udpeget som mulige deponeringssteder. Borgmestrene har allerede protesteret kraftigt og har uimodsagt peget på de skadevirkninger af økonomisk, beskæftigelsesmæssig og befolkningsmæssig art, en deponering vil have for den egn, der skal tage imod affaldet. Alene udsigten til at få påtvunget et slutdepot har været og er en alvorlig belastning for beboerne i nærheden af de udpegede lokaliteter. 
En tilkendegivelse fra jeres side om, at forskerparken og mellemlageret ikke udelukker hinanden, vil være et værdifuldt bidrag til løsning af denne konflikt.
Jeg appellerer til jeres forståelse for, at det er udvikling af landet som helhed, det gælder. En udvikling i et område på bekostning af udviklingen i et andet er en udvikling af tvivlsom værdi. Det kan svække befolkningens opbakning til den nødvendige grønne omstilling og skade selve den ide, Projekt Risø Park bygger på.
I håbet om et imødekommende svar og med venlig hilsen

Jens Bjørneboe Pensioneret lektor, mag. scient.

.....................................................................

SVAR

1. Rektor på DTU (21.2.2013)

Kære Jens Bjørneboe,

Tak for kopien af det åbne brev. Som du allerede ved, ligger det os meget på sinde at udvikle Risø Campus  og Risø Park, og det arbejder vi ihærdigt på.

For så vidt angår behandlingen af det mellem- og lavradioaktive affald har vi på DTU fuld tillid til, at det i dag og i fremtiden vil blive opbevaret forsvarligt, idet det dog ene og alene er de ansvarlige myndigheders afgørelse, hvorledes den aktuelle og længerevarende deponering skal foregå.

Med venlig hilsen
Anders Bjarklev

Anders Overgaard Bjarklev 
Rektor


2. Miljøministeren (6.3.13)

Klik på brevet for at forstørre det.

3.  Roskildes borgmester (13.3.13)

Klik på brevet for at forstørre det


Ingen kommentarer:

Send en kommentar