tirsdag den 19. marts 2013

Mellemlager og slutdepot”Vi har ikke fået nogen tilkendegivelse eller tilsagn, men vi har fået vished for at mellemlager-løsningen er fuldt på højde med slutdepotløsning”.
Således opsummerer Anders Rask fra Skive mod Atomaffald situationen efter borgergruppernes møde med sundhedsministeren (Skive Folkeblad 18.03.13).
Beboerne i de fem kommuner risikerer stadig at blive påtvunget et slutdepot med de ødelæggende følger, det vil have for deres egn. Men sammenlignet med situationen efter høringen i oktober er der alligevel sket noget. 
For det første er det lykkedes borgergrupperne at komme i dialog ministeren. Deres indsigt og engagement må have gjort indtryk på de myndigheder, som længe prøvede at ignorere dem.
For det andet er mellemlageret nu et reelt alternativ til slutdepotet. Borgergruppernes lange kamp for et overvåget mellemlager ved jordoverfladen har båret frugt.
Dette burde tilskynde slutdepot-tilhængerne til at opgive ekspert-attituden og argumentere for deres forslag, ligesom borgergrupperne i lang tid har måttet argumentere for deres. 
Og der er nok at tage fat på. Fra Tyskland hører vi om et slutdepot, som er truet af indsivende vand, og fra Sverige om et slutdepot for kortlivet af fald, hvor man har anbragt betydelige mængder af radioaktive stoffer med lang levetid.
Fra de danske myndigheder hører vi intet. Var det ikke naturligt at forklare, hvad man vil gøre, hvis et fremtidigt dansk slutdepot springer læk ligesom slutdepotet Asse II? Eller hvis nogen ser stort på reglerne og lægger affald i depotet, der slet ikke skulle have været der, sådan som det er sket i Sverige? Vil risikoen for, at man bliver nødt til at grave affaldet op igen, blive taget med i miljøvurderingen?
Før var det planen, at sagen om det radioaktive affald skulle afgøres af myndighederne hen over hovedet på beboerne i de udpegede områder. Nu er den blevet en konflikt mellem to parter, som hver især skal overbevise offentligheden om, at deres løsning er den rigtige. 
Det er et fremskridt, trods alt.
Jens
Link

Pressemeddelelse fra Borgergrupperne: Gør som I Holland Opbevar atomaffald sikkert på overfladenIngen kommentarer:

Send en kommentar