tirsdag den 12. marts 2013

Regeringen - en ulv i fåreklæder?De radikale og socialdemokraterne i regeringen støtter Grønlands udvinding og eksport af uran fra Kuannersuit/Kvanefjeldet. SF har endnu ikke taget stilling. 
       Indgangen til Risøs forlængst nedlagte og forseglede forsøgsmine i Kvanefjeldet.
       Foto Christian Schultz-Lorentsen 
Uranudvinding kan ødelægge miljø og sundhed hos minearbejdere og beboere i nærheden af den åbne mine. Brydningen vil skabe enorme mængder af affald, og i blæst og tørt vejr vil det radioaktive støv spredes til større områder. Hvordan kan man undgå, at der siver vand fra affaldsdepoter ud i havet, selvom affaldet, de såkaldte tailings, ligger i en lavning eller et hul og er omgærdet af en dæmning? 

“Uran fra Kvanefjeld-minen må ikke anvendes til våben”, skriver mineselskabet Greenland Minerals and Energy A/S på sin hjemmeside.

Hvordan kan det kontrolleres? Uranet fra Kuannersuit skal beriges for at kunne bruges som brændsel i en atomreaktor. Et spildprodukt fra denne produktion er "forarmet uran", der bruges til den særdeles farlige du-ammunition (depleted uranium ammunition). Hvordan kan man forestille sig at kunne kontrollere, at dette spildprodukt ikke bruges til våben?Efter berigning vil en stor del af uranet sandsynligvis blive solgt til Sydkorea. Et land der er ved at nå et kritisk punkt i forhold til sin ophobede mængde af radioaktivt affald.  


Hvordan kan den danske regering efter at have vist manglende evne til at løse et deponeringsproblem indenlands forsvare, at der opstår et endnu større problem med kerneaffald andre steder?

Hvis uranbrydning bliver til virkelighed i Grønland, må Danmark og mineinvestorerne, bl.a. Sampension, om nogle år se i øjnene, at de har medvirket til at ødelægge miljøet ved Kuannersuit og gøre børn og voksne syge.

Anne

Links:Et åbent brev til uraninvestorer af det australske parlamentsmedlem Scott Ludlam - Scott Ludlams hjemmeside

Cindy Vestergaard DIIS Uranium is not just a Rock: The Case of Arctic Yellowcake 13.3.13 DIIS og CSIS

Keep the Ban on Uranium Mining
Get the facts on the risks of uranium mining from world experts

Video:  World Expert Presentations On The Health And Socio-Economic Impacts Of Uranium Mining. 
Side med artikler om uranbrydning i Grønland og andre steder
Her kan du bl.a. læse om det affald på Risø der stammer fra Kuannersuit/Kvanefjeldet
Ingen kommentarer:

Send en kommentar