fredag den 29. marts 2013

Oprettelse af “Borgergruppen for rekruttering af frivillige hjælpere ved udsivning fra slutdepot for radioaktivt affald”


Meddelelse


“Borgergruppen for rekruttering

af frivillige hjælpere ved udsivning fra slutdepot for radioaktivt affald 

(forkortet: BGRekFrivHjælpUdsivRadAff)


I betragtning af nylige tilfælde, hvor der må hentes tønder med radioaktivt affald op fra slutdepoter i udlandet, fordi affald siver (Tyskland) eller fordi langlivet radioaktivt affald ved en fejl er placeret i et depot til kortlivet affald (Sverige),

I betragtning af store udgifter ved sådanne operationer, 300.000 danske kroner pr. tønde i Asse II, Tyskland,

I betragtning af risikoen ved en sådan optagning,

I betragtning af at kortlivet og langlivet radioaktivt affald skal placeres i et slutdepot i Danmark med en sikkerhedshorisont på 300 år, sandsynligvis 30-100 meter under terræn,
I betragtning af at ind- og udsivning ikke kan undgås i henhold til Pre-feasibility Study fra maj 2011, og beboere i nærheden af slutdepotet derfor kan risikere at drikke vand, der afgiver alfa-stråling,
I betragtning af at denne udsivning kan ske når som helst og sandsynligvis efter 100 år, hvor nuværende tilhængere af nedgravning af radioaktivt affald selv er nedgravede,
Foreslår vi grundlæggere af Borgergruppen BGRekFrivHjælpUdsivRadAff, for at lette den danske regerings svære opgave ved udsivning, straks at påbegynde en rekruttering af FRIVILLIGE ANSVARLIGE, der vil sørge for, at de selv og deres efterkommere står parate til at hjælpe slutdepot-kommunen med praktisk og økonomisk hjælp.
Vi tænker især på tilhængere af nedgravning af radioaktivt affald, eksperter, politikere og borgere.
Når øjeblikket for udsivning kommer, vil vi bede Dem respektere Deres moralske og økonomiske ansvar for at hjælpe slutdepot-kommunen. Danmark vil være Dem evigt taknemmelig.
Vi takker Dem for at sørge for, at De og Deres efterkommere i 10.000 generationer ligeledes står til disposition praktisk og økonomisk. (1)
Når udsivningen begynder, forpligter vi os til straks at bringe navne, adresser og telefonnumre på de frivillige ansvarlige videre til: borgmesteren i slutdepot-kommunen, Beredskabsstyrelsen, Sundhedsstyrelsen, Statens Institut for Strålebeskyttelse, Ministeren for Sundhed og Forebyggelse og den tværministerielle arbejdsgruppe, evt. efterkommerne af gruppens medlemmer.
Engager Dem nu! Udkantskommunen får måske brug for Deres hjælp før end De tror! TAK!
“Ja, jeg skriver under på at være frivillig ansvarlig og forpligte mine efterkommere i de næste 10.000 generationer på at hjælpe slutdepot-kommunen og dens beboere, både praktisk og økonomisk”.
Anfør venligst fulde navn, adresser og telefonnummer, hvor myndighederne kan kontakte Dem dag/nat.   
Fulde navn:

Adresse eller mail hvor De lettest kan kontaktes:

Mobil:
.................................................................................................
1 Affaldet fra Risø indeholder udover kortlivet lav- og mellemaktivt affald, langlivet lavaktivt affald og også langlivet mellemaktivt affald med transuraner som f.eks. Plutonium-239, der er radioaktivt i flere hundrede tusinde år. De 233 kg særligt affald indeholder f.eks. en temmelig stor mængde plutonium, 1,2 kg.

Skrevet af Anne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar