tirsdag den 14. maj 2013

Nu er den gal igen


I Sverige bliver man nødt til at hente 2844 affaldstønder op fra et slutdepot, fordi der er mistanke om, at de indeholder væsker, som får affaldstønderne til at korrodere hurtigere end forudset, og langlivet affald, som depotet ikke er beregnet til.
Den danske reaktion er ikke uden skadefryd: Det kunne vi aaaldrig finde på, vi tørrer sandelig vores affald, før det bliver puttet i tønderne. I en artikel på ” DR – Viden” (08.05.13) fortæller projektlederen fra Dansk Dekommissionering om, hvordan radioaktivt vand (det må være vand, hvori der er opløst radioaktive stoffer) bliver destilleret, før destillationsresten pakkes i tønderne, men glemmer at nævne, at noget af væsken i det svenske affald er kviksølv, og her er destillation næppe den bedste fremgangsmåde. At tønderne muligvis indeholder plutonium, nævnes ikke.
Begivenheden viser, hvor svært det er at gardere sig mod fejl, hvis man vil slutdeponere radioaktivt (eller for den sags skyld, kemisk) affald. Der er utrolig mange ting, der skal tages højde for, og der dukker hele tiden nye op. Derfor er det nødvendigt løbende at holde affaldet under observation, så man kan gribe ind, hvis noget er ved at gå galt.
Forskellen er, at hvor man i Sverige har oprettet et uafhængigt, kompetent kontrolorgan, så er borgere her i landet værgeløse overfor myndighederne, når det gælder radioaktivt affald. I Sverige har man ”Vetenskab & Miljö”, der skriver om egne fejltagelser, i DK har vi ”DR – Viden”, der hoverer over andres. I Sverige er parterne nødt til at begrunde deres synspunkter, mens myndighederne i DK kan nøjes med at fortælle, hvad de mener, befolkningen kan tåle at høre.
De prøver at berolige, men glemmer forudsætningen: at de har den tillid i befolkningen, der gør, at vi er parate til at tro dem, også når vi ikke direkte kan kontrollere rigtigheden af deres udsagn.
Forestil dig de danske myndigheders reaktion, hvis der blev problemer med et slutdepot her i landet.
Jens

Ingen kommentarer:

Send en kommentar