onsdag den 1. april 2015

Breaking News: Atomaffaldet bliver eksporteret!

Udenrigsministeriet meddeler her til morgen, at man netop har afsluttet forhandlingerne om eksport af det danske lav- og mellemradioaktive affald til et andet EU-land.

I den anledning udtaler udenrigsministeren:

”Vi er meget tæt på en aftale og regner med, at de sidste detaljer falder på plads i løbet af dagen. Det er en stor bedrift for dansk diplomati, som ikke mindst skyldes den store kompetence på det nukleare område, vi råder over i ministeriet.”

Aftalen, som omfatter alt det danske lav- og mellemradioaktive affald, er kommet i stand efter langvarige forhandlinger i dybeste hemmelighed. Mange enkeltheder er endnu ikke offentliggjort, men Atom Posten erfarer fra en pålidelig kilde, at det drejer sig om et land i det sydøstlige Europa, og at Danmark som modydelse overtager modtagerlandets udlandsgæld, ca. 1 billion kr.

Også hos Dansk Dekommissionering, der har bistået udenrigsministeriet under forhandlingerne, er der stor tilfredshed med aftalen. Direktøren udtaler: ”Det, der gjorde udslaget, var, at vi kunne tilbyde generiske sikkerhedsanalyser, der kan anvendes uanset geologien og affaldets sammensætning, og som kan tilpasses enhver politisk situation.”

I miljøorganisationerne Noah, Vedvarende Energi, Greenpeace og Det Økologiske Råd lægger man til gengæld ikke skjul på sin skuffelse. En talsmand udtaler: ”Vi havde satset på en løsning, hvor det danske lav- og mellemradioaktive affald skulle slutdeponeres i udkantsdanmark. Nu bliver vi nødt til at holde endnu en Christiansborg-konference, der peger på eksport af affaldet som det eneste rigtige.”

På Christiansborg frygter flere politikere, at aftalen vil give så store udgifter, at det kommer til at gå ud over anlægget af den netop indviede Skjoldungepark ved Roskilde. ”Der er simpelthen ikke arbejdsløse, kontanthjælpsmodtagere og flygtninge nok til, at vi kan nøjes med at skære i ydelserne til dem,” lyder vurderingen.

Til gengæld er der begejstring i SF: ”Det er det, vi hele tiden har krævet: en reversibel mellem-eksportløsning af affaldet,” jubler partiets ordfører.

Atom Posten vender tilbage, hvis der skulle komme flere nyheder i løbet af dagen.

Skrevet af Jens


Ingen kommentarer:

Send en kommentar