mandag den 4. maj 2015

Atomaffald og Idyllisering

DD skriver jeg i et læserbrev i Politiken bl.a., at GEUS vildleder i sagerne om

og 
  • uranaffaldet fra en evt. kommende uranmine i Kvanefjeldet, de såkaldte uran-tailings.
Her er links til mine blogindlæg med uddybning:


Jeg har ikke i nogen af Risøs gamle rapporter kunne finde entydig anbefaling af Taseq som affalds-depot for urantailings. I dag, hvor mængden ikke er ca. 56 mio tons tailings, som dengang Risø skrev sine rapporter om Kvanefjeldsprojektet i 1980'erne, men op til ca. 1 mia ton, hvis alle ressourcer udnyttes, virker det stærkt bekymrende at male Taseq rosenrød som tailingsdepot.

Ingeniør Jørgen Jensen, tidl. Risø, og nu mine ekspert i Kvanefjeldsprojektet, indrømmede AG nr. 44 30.10.1980 med sit forslag om at flytte fabrikken 100 km nord for Narssaq, at der kunne komme miljøproblemer.

KUAK (Komitéen mod uranudvinding i Grønland) svarede dog 18.12.1980, at flytning af fabrikken mm. ikke løser miljøproblemerne.


Da jeg i mit læserbrev i Politiken også nævner radioaktivt affald fra evt. kommende skifergasboringer, er her link til mit indlæg: Rundt i Manegen med NORM-afaldet og Bureau of Land Management 20.3.15: Department Releases Final Rule to Support Safe, Responsible Hydraulic Fracturing Activities on Public and Tribal Lands - Fundamental Standards Address Well Integrity, Water Protection, Disclosure of Chemicals.

Interior 

Skrevet af Anne Albinus

Ingen kommentarer:

Send en kommentar