mandag den 3. august 2015

Et Interview

Tidligere minister for by, bolig- og landdistrikter, Carsten Hansen (CH), mistede overraskende sit folketingsmandat ved valget den 18. juni.

Han er blevet interviewet til Fyens Stiftstidende 2.8.15 om, hvordan det føltes, og CH fortæller ærligt om, at det har været svært at omstille sig. Men han gør det uden at klynke, og det gør interviewet værd at læse. Bagefter sidder man tilbage med indtrykket af en mand, hvis arbejdskraft og erfaring samfundet simpelthen ikke har råd til at undvære. Der må være brug for Carsten Hansen et eller andet sted.

Interviewet skæmmes desværre af et personligt angreb på folketingsmedlem Jan Johansen (JJ). CH’s bitterhed er måske forståelig, menneskeligt set. Men det er dårlig journalistik, når Fyens Stiftstidende bringer et sådant angreb uden at give den angrebne mulighed for at svare. Ovenikøbet er det denne del af interviewet, der bliver refereret på forsiden under overskriften:

”Carsten Hansen revser S-rebel”

Jan Johansens brøde er iflg. CH, at han gik mod partilinjen i dagpengesagen. Men det er vel folketingsmedlemmernes samlede indsats, vælgerne tager stilling til ved valget, ikke kun deres stemmeafgivning i en enkelt sag, så det kan ikke være hele forklaringen.

Arbejdsmarkedsforhold ligger uden for Atom Postens område, men i spørgsmålet om det radioaktive affald var Jan Johansen sammen med Annette Lind de første i den socialdemokratiske folketingsgruppe til at kræve, at affaldet blev anbragt i et mellemlager.

Den daværende minister for by, bolig- og landdistrikter kunne have engageret sig i denne sag, som i høj grad vedrørte ministeriets område. Men høringssvaret i forbindelse med sundhedsministeriets plan for et dansk slutdepot er mig bekendt det eneste, ministeriet har ytret om opbevaringen af det radioaktive affald, og det var pinligt i sin tandløshed.

Også ved den lejlighed gik JJ mod partilinjen. Men partilinjen er siden blevet ændret og er nu i overensstemmelse med JJ’s synspunkter. Derfor er det ikke korrekt at kalde ham rebel. JJ har bare som politiker valgt at holde tæt kontakt til sine vælgere og stemme efter sin overbevisning.

Jeg synes, man skal være forsigtig med at bebrejde ham det.

Skrevet af Jens


Link

Adgang i 24 timer til Fyens Stiftstidendes udgave 2.8.15 kan købes for 16 kroner 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar