torsdag den 3. marts 2016

Atomkraft og Villagrunde

Ifølge Viborg Stifts Folkeblad 25.2.16 har formanden for teknisk udvalg i Viborg Kommune, Johannes Vesterby (JV), udtalt (1):
  • »Nogle kommuner som Slagelse har sagt nej til vindmøller, og den mulighed har vi også i Viborg Kommune. Vi går som kommune kun projektmageres og enkelte vindmølleejeres ærinde, og det koster os penge. Vi kunne i stedet brande os over for tilflyttere med, at de ikke risikerer at få vindmøller som nabo,«
og
  • »(atomkraft er) den eneste realistiske mulighed for at blive Co2-fri«

Udtalelsen har allerede givet anledning til spydige kommentarer, blandt andet om, hvor i kommunen JV forestiller sig, at Viborgs nye a-kraftværk skal placeres.

Men først og fremmest er det forkert, at a-kraft er CO2-fri.

Selve kernespaltningen udleder naturligvis ikke CO2, men det er nødvendigt at se på hele processen, og både brydning af uranholdig malm, fremstilling af brændselsstave og nedlæggelse (dekommissionering) af udtjente reaktorer udleder CO2. Hertil kommer ødelæggelsen af miljøet omkring uran-minerne (2) og problemerne med opbevaring af det radioaktive affald, som alle reaktorer producerer, om end i forskellig grad.

Dette er sagt gang på gang (3), og alligevel bliver påstanden om, at a-kraft er CO2-fri, gentaget i det uendelige, formentlig i det håb, at folk til sidst vil tro på den.

Alle burde kunne se, at dette er en dum måde at diskutere et så vigtigt spørgsmål på.

Det interessante er, om a-kraft udleder mere eller mindre CO2 per produceret energi-enhed end andre energiteknologier. Var det ikke en opgave for seriøse tilhængere af a-kraft at forklare offentligheden, hvordan de ser på dette spørgsmål?

Som det første citat viser, har JV det med vindmøller, som manden i eventyret havde det med degne (4).

Det er JVs private sag, men citatet tegner et uskønt billede af planlægningen i Viborg Kommune.

Skyldes begejstringen for a-kraft alene, at et fremtidigt a-kraftværk næppe bliver placeret i Viborg? Og at det radioaktive affald fra reaktorerne efter myndighedernes planer skal slutdeponeres i andre kommuner?

Handler det i virkeligheden bare om at sælge dyre villagrunde?

Med den slags a-krafttilhængere er der ikke brug for modstandere.

Skrevet af Jens


Henvisninger:

  1. Artikel af Henning Just, Viborg Stifts Folkeblad (25.02.16). 
  2. Se for eksempel Annes indlæg om uranbrydning i Grønland
  3. Se for eksempel Jan Willem Storm van Leeuwen: “Can nuclear Power slow down Climate Change”, november 2015. Se også kommentar i Atom Posten (19.11.15). 
  4. H. C. Andersen: “Lille Claus og Store Claus” (1835).

1 kommentar: