lørdag den 19. marts 2016

Høring om Uran (2)

Se opdatering nederst

Høringen 16.3.2016 på Christiansborg om uranudvinding var oplysende om, hvilken strategi mineselskabet vil følge, for at projektet kan realiseres.

Lad os se på, hvad mineselskabets repræsentant oplyste om et af de mest kritiske spørgsmål ved en uranmine, nemlig opbevaringen af tailings/affald. 

Et emne der tidligere er beskrevet på Atom Posten.


I forstudiet maj 2015 kan man læse om tailingsopbevaring side 15 og se denne illustration:

Avataqs repræsentant på høringen, MM, nævnte problemet med Taseq som tailingsdepot og sagde, at det virker urealistisk, når mineselskabet siger, at det kan konstruere en dæmning, der kan holde for evigt (klik under talere nr. 39 MM kl.16:19:40). På grund af risikoen for radonudslip skal tailings fra en uranmine være dækket af vand i uoverskuelig fremtid, principielt milliarder af år. "Ja, ganske kort egentlig, øh. Vi er jo i en fase, hvor vi har afleveret vores undersøgelse ind til videre gennemgranskning af myndighederne, så helt klare svar kan jeg ikke komme med nu. Men det vil der være rigelig lejlighed til, når vi er i den rigtige, altså inde i høringen, hvor de her undersøgelser vil blive bragt frem og, og åben for befolkningen.Men jeg kan da sige, at der er, der er selvfølgelig planer for at minimere de her øh risici for dæmningsnedbrud og alle de her ting. Og du har ret i at, øh, øh, den kemiske del af oprensningen, eller den kemiske del af en processering, det kommer til at stå for sig selv og der vil være en dæmning imellem. Øhm, og på et senere tidspunkt så er det jo så planen, at begge søer skal være søer for sig selv, altså de bliver små søer, små søer, altså de bliver ikke dybe søer, men de vil være vanddækket. Øh, og de dæmninger der bliver bygget skal selvfølgelig bygges, som du siger, der er jo ikke nogen livstidsgarantier på sådan noget. Men det skal jo kunne vises, at de kan stå i århundreder, og måske ja så længe som det overhovedet kan lade sig gøre. Så mere kan jeg ikke sige."


Konklusionen på ovennævnte afslørende udtalelse fra GME's repræsentant er, at GME ikke kan sikre Taseq som affaldsdepot, men GME kan lave noget, der får det til at se ud som om Taseq er i orden som affaldsdepot. Det erkendes altså åbent på høringen, at GME ikke kan fjerne, men kun minimere risikoen for dæmningsbrud.

Jeg kan kun opfordre til, at man hører indlæggene fra uranhøringen flere gange.

Opdatering 27.3.16

MM fra Avataq nævnte vedr. Taseq som tailingsdepot, at mineselskabets plan efter nedlukning er, at de to tailingsdepoter i Taseq løber sammen. Det fremgår også af side 35 i GMEs Status for Kvanefjeldet juni 2015, som det ses af illustrationen her: "CRSF løber over i FTSF":


Men som det fremgår af min udskrift ovenfor af, hvad GME's repræsentant sagde på høringen, så nævner han ikke GME's plan, men begiver sig ud i følgende løse snak: "Øhm, og på et senere tidspunkt så er det jo så planen, at begge søer skal være søer for sig selv, altså de bliver små søer, små søer, altså de bliver ikke dybe søer, men de vil være vanddækket." Skrevet af Anne


Henvisninger


1/ t.o. kan Taseq ikke rumme alle tailings, hvis alle resourcer udnyttes i Kvanefjeldsprojektet. 

På Wise Uranium's  hjemmeside om Kvanefjeldsprojektet kan man læse, at tailings/affald fra udvinding af alle resourcer vil overstige Taseqs kapacitet (min fremhævning med blåt). Det kom GME's repræsentant ikke ind på.

Wise Uranium: Proposed Kvanefjeld rare earth - uranium mine to dump millions of tonnes of tailings in nearby lake: Lake Tasek is to receive 56 million tonnes of tailings from the proposed Kvanefjeld rare earth - uranium mine, according to the Geological Survey of Denmark and Greenland  (GEUS). The tailings will still contain the thorium and half of the uranium initially present in the ore.
Chemical engineer Gert Asmund , who is a senior fellow at the University of Aarhus Department of Bioscience - Arctic Environment, says that it is impossible to isolate the tailings in order to prevent leakage and emissions: "It will rain down on the lake, and so there must be an overflow". (Ingeniøren Nov. 5, 2013)
[The 56 million tonnes figure is based on the obsolete 1983 Risø report (see below). The 2012 Prefeasibility Study (see below) assumed the mining of 232.6 million t of ore, resulting in approx. 230 million t of tailings. Given the deposit's total resource of 956 million t of ore, the amount of tailings can reach approx. 940 million t. This definitely exceeds the capacity of Lake Tasek, necessitating an additional tailings deposit of some sort.]


GME oplyser følgende om Taseq

"Lake Taseq is located in a 3 km wide valley which is approximately 7 km northeast of the town of Narsaq and approximately 3 km southeast of the proposed process plant site. The lake level is 518 m above sea level, with a surface area of approximately 1.3 km2 and the water volume is estimated to be 16.5 Mm3. The lake drains from the southwest into the Taseq River, which flows into the Narsaq River and, hence, to the ocean approximately 6 km distant. The water from Taseq cannot get into the local Narsaq drinking water supply."


2/ En udenlandsk uranmineekspert skrev flg. til mig fornylig: "Disposal in a lake, as proposed in Greenland and as not completely ruled out by the regulator there, is the Canadian way and is strongly competing to achieve the world championship for another worst case example for tailings waste management."

Ingen kommentarer:

Send en kommentar