søndag den 27. marts 2016

Radioaktivt Affald: Vildledning af Borgere i Grønland og i Danmark

I Sermitsiaq uge 12 kan man i Kujallegs borgmesters svar til IA læse, at kritik af Kvanefjelds-projektet bør vente til efter VVM'en. VVM står for vurdering af virkninger på miljøet. VVM er en redegørelse for, hvordan et projekt vil påvirke det omgivende miljø. Ifølge Miljøbeskyttelsesloven må visse typer af anlæg på land ikke påbegyndes eller ændres, før Naalakkersuisut har givet tilladelse hertil.

I forbindelse med offentlighedens kritik af et slutdepot for det danske radioaktive affald, bliver vi borgere trukket rundt i manegen med et standardsvar, fordi der heller ingen VVM er endnu:"Før et dansk depot kan blive en realitet, skal der laves sikkerhedsanalyser, som viser hvilken påvirkning depotet vil have på mennesker og miljø. Kun hvis disse sikkerhedsanalyser viser at depotet er sikkert, kan det blive en realitet. I disse sikkerhedsanalyser vil alle de affaldskategorier, som skal deponeres i depotet, selvfølgelig indgå. Dette omfatter både kort- og langlivet radioaktivt affald, og affald som efter radioaktivt henfald skal betragtes som giftigt affald”.

Der bliver ikke lyttet til kritik, da det endelige slutdepotsted endnu ikke er udpeget. Man ved ikke, om slutdepotet kommer til at ligge i ler eller granit, og hvilket affald der helt konkret skal i. Der er derfor heller endnu ikke lavet VVM. Alligevel skal partierne i folketinget i 2017 vælge mellem slutdepot og mellemlager. Der bliver lavet rapporter, beslutningsgrundlag, men konkret hvilket koncept det ender med svæver i det uvisse. (En mudret og uklar proces, Atom Posten 6.5.2013).

Skitse af de tre overordnede depotkoncepter som har indgået i forstudierne.
Læs mere i Beslutningsgrundlaget fra side 30 om slutdepotkoncepter
Illustration kilde: Dansk DekommissioneringDvs. usikkerhed om slutdepotprojektet bruges til at tage danske politikere ved næsen.


T.o. indeholder det radioaktive affald på Risø 1130 tons langlivede lavaktive tailings fra forsøg på Risø med udvinding af uran af malm fra Kvanefjeld. Disse tailings opbevares i to bassiner under vand på Risø for at hindre udslip af radon. 1130 tons er meget, meget lidt i forhold til den ca. 1 mia. tons, uranminen vil efterlade ved Kvanefjeld, hvis alle ressourcer udvindes. Dansk Dekommissionering ved endnu ikke, hvordan de skal opbevare de 1130 tons, så de ikke skader miljø og mennesker i al fremtid.Giv indvendingerne en chance

Indvendinger i tide kan forbedre et projekt. Men dette synspunkt er desværre ikke en del af dansk kultur. Her værdsættes kritik sjældent. Det lader til, at nogle i Grønland desværre har overtaget dette synspunkt, der er udtryk for et samfunds demokratiske underskud.

Men det er vigtigt for alle - også for eftertiden - at der kommer kritik allerede nu af både slutdepotplanen i Danmark og af Kvanefjelds-projektet i Grønland. Konsekvenserne af en REE/uran mine i Kvanefjeld er meget alvorlige i tusinder af generationer frem. Miljøet og den grønlandske kultur vil blive ødelagt i Narsaq og omegn for altid. Kan det opvejes af eventuelle 700-800 arbejdspladser og fortjeneste, der efter al sandsynlighed ender i skattely?

I Danmark er borgerne og kommunerne ikke blevet inddraget i processen, hvad de skulle have været if. Beslutningsgrundlaget 2008. Og borgerne og de 5 kommuner, der pt. er prikket til at huse et slutdepot har ingen steder at gå hen for at få neutrale oplysninger om slutdepotprojektet. 

På de lovpligtige borgermøder og på det ene borgermøde, som Kerteminde kommune selv indkaldte til straks efter de blev prikket 4.5.2011 som mulig atomaffaldslosseplads, er offentligheden ikke blevet tilstrækkeligt informeret og oplyst, og der er sket vildledning. Både fra GEUS, Dansk Dekommissionering og sundhedsministeriet. Bl.a. i rapporter fra GEUS, i folder fra sundhedsministeriet og i indlæg på borgermøder. Jeg har skrevet om borgermødet i Kerteminde: Atomaffald, Tågesnak og politisk Tyranniog her er en Oversigt: 13 Eksempler på Vildledninger, Mangler, Fortielser, Vrøvl og Tvang.

Vedr Kvanefjeldsprojektet og Vildledning

Her er nogle eksempler på vildledning i forb. med uranmineprojektet, bl.a. fra GME og GEUS:

1/ Som det ses i mit blogindlæg Uran Høring 2 lægger Johannes Kyed fra GME røgslør ud over Taseq efter minelukning. Han siger, der vil være "to små søer", mens Mikkel Myrup/Avataq oplyser det korrekte, som GME's Status for Kvanefjeld juni 2015 viser side 35, at de to affaldssøer, som Taseq deles op i med en dæmning midt i, skal løbe sammen på længere sigt.

2/GEUS' Uranhæfte side 23 i 2015-udgaven:

Jeg har støvet gamle Risø-rapporter igennem, og Taseq anbefales ikke som det bedste sted for tailingsdepot. Det kan man bl.a. se i Kim Pilegaards foreløbige miljørapport fra 1983 for Risø, udgivet i 1990. Placering af tailings i Taseq-søen er ikke den mest hensigtsmæssige, da den afvander til Narssaq elven, der næppe kan undgå at blive forurenet.

Jeg har beskrevet GEUS' vildledning i dette blogindlæg 30.6.2015.

- For flere måneder siden skrev jeg iøvrigt til GME, at GEUS har en nyere udgave end den 2012-udgave, som GME henviser til på sin hjemmeside. GME henviser stadig til 2012-udgaven på sin hjemmeside.

3/ I en mail 6.5.16 fra GEUS til mig fik jeg at vide, at viden om tailings er lidt uden for GEUS' område. Derfor har jeg mailet med Gert Asmund DCE bl.a. i forbindelse med hans brug af et foto fra den lukkede Bellezane mine i Frankrig. Det undrede mig, at Bellezane blev brugt
, da den er et eksempel på meget slem forurening fra urantalings

Begrundelsen for brug af dette foto på informationsturene i Sydgrønland var følgende (24.6.2015):


"Jeg valgte dette fordi jeg kunne finde et pænt billede der viser overdækning og re-vegetering af tailings. Jeg har ikke vurderet den kemiske effekt af dette. Billedet er taget her fra:
http://www-ns.iaea.org/downloads/rw/projects/emras/emras-two/first-technical-meeting/fifth-working-group-meeting/working-group-presentations/workgroup2-presentations/presentation-5th-wg2-monitoring-data-bellezane.pdf Dette site siger ikke meget om tailingsdepotets udsivninger, og det er heller ikke det jeg forsøger at vurdere."


I følge 
GME's Status for Kvanefjeld juni 2015 skal Taseq slet ikke dækkes, men være en våd lukning.29.3.16. Opdatering vedr. den danske slutdepotproces vedr. nedsættelse af kontaktforum, international ekspertgranskning og uvildigt ekspertpanel.

Skrevet af Anne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar