fredag den 27. december 2013

Atomaffald og pladsmangel


I en artikel i Ingeniøren 26.12.13 om nedrivningen af reaktoren DR3 på Risø kan man læse følgende:

»Arbejdet med DR3 er i sin tid planlagt efter, at vi kunne køre affaldet direkte i slutdepot. Det kan vi af gode grunde ikke, fordi der ikke er noget depot, og det vil forsinke dekommissioneringen af DR3, fordi vi er ved at løbe tør for lagerplads til affaldet på Risø. Vi har allerede udvidet lageret én gang,« fortæller sektionschefen hos Dansk Dekommissionering/DD. 


DR3 kilde: Power-Point præsentation 13.5.2002


Dobbelt undren over DD


  • Det lyder underligt, at dekommissioneringen skulle blive forsinket på grund af mangel på lagerplads. I VVM-redegørelsen fra 2005 kan man nemlig læse følgende side 33: "Dekommissioneringen af de nukleare anlæg på Risø-området behøver imidlertid ikke at afvente færdiggørelsen af et slutdepot, idet det omtalte mellemlager i afsnit 5.6 kan anvendes i perioden, indtil et slutdepot er færdigbygget." (Min fremhævning).
  • Sektionschefens udtalelse: »Arbejdet med DR3 er i sin tid planlagt efter, at vi kunne køre affaldet direkte i slutdepot." vækker også undren. Hvordan kan man planlægge sådan, når et kommende slutdepot endnu ikke er godkendt af Statens Institut for Strålebeskyttelse? Det kunne efterlade det spørgsmål, om slutdepotet er godkendt på forhånd?


Kritik af dekommissioneringsplanerne i 2005 - risikabel strategi


Jeg minder om den kritik af dekommissioneringsplanerne, som en tidligere driftschef for DR3 fremkom med i 2005. Han mente strategien for nedtagningen af DR3 var risikabel. Man kan læse om det i denne artikel i Ingeniøren Når sandheden må frem. Efter at have fremført sin kritik til ministeriet blev driftschefen degraderet og frataget sit personaleansvar, selv om han ifølge Ingeniøren blev bakket op af flere tidligere ansatte og internationale eksperter.

Driftschefen var blevet "hentet ind for at klare opgaven med at lukke den farlige reaktor, men endte i stedte med at gå til pressen efter frustration over den fremgangsmåde, som ledelsen af Dansk Dekommissionering har valgt at udføre jobbet med" kunne man læse i "Kritik lige efter bogen".

Ledelsen i Dansk Dekommissionering afviste dengang beskyldningerne, efter de kom frem i Politiken 20.2.2005. Artiklen adstedkom en række § 20-spørgsmål i folketinget, der kan findes nedenfor.

Skrevet af Anne

Kilder

Dekommissionering af Risøs nukleare anlæg VVM-redegørelse marts 2003 HUR

Miljømæssige forskelle mellem tidsmæssige scenarier for dekommissionering af de nukleare anlæg på Risø-området  
Forskningscenter Risø April 2002

Miljømæssige aspekter ved dekommissioneringen af Risøs nukleare anlæg Power-Point præsentation 13.5.2002

Dekommissionering af Risøs nukleare anlæg - vurdering af opgaver og omkostninger Risø marts 2001

Alternativer til dekommissionering af Risøs nukleare anlæg Forskningscenter Risø 4. oktober 2001 - English 

Diverse artikler om kritik af dekommissioneringen i 2005:
"Nedrivningen af reaktoren kan ende helt galt, hvis ikke nogen griber ind" Politiken 20.2.2005 (artiklen er ikke online men kan læses på biblioteket el. via abonnement):
Eksperter advarer mod planen for nedrivningen af reaktoren DR3, der er mangelfuld, alt for dyr og fyldt med fejl


Nogen må gribe ind Ingeniøren 27.2.2005

Når sandheden må frem Ingeniøren 27.2.2005

Kritik lige efter bogen Ingeniøren 27.2.2005


Spørgsmål 17

Vil ministeren kommentere kritikken af dekommissioneringen i vedlagte artikler fra henholdsvis Politiken af 20. februar 2005 og Ingeniøren af 25. februar 2005?


Nedrivning af Risø kan ende galt BT 20.4.2005 og Politiken 20.4.2005

Kritik lige efter bogen Ingeniøren 27.5.2005
Han kritiserer ledelsen i Dansk Dekommissionering for ikke at sørge for den nødvendige sikkerhed i det risikofyldte arbejde med håndteringen af flere hundrede ton radioaktivt materiale. Fyens.dk 20.4.2005

Risø-nedrivning plaget af intern personsplid Ingeniøren 2.6.2006

Ingen kommentarer:

Send en kommentar