fredag den 13. december 2013

Oversvømmelse og Atomaffald

Stormen den 5 – 6. december har forvoldt betydelige skader. Særlig hårdt er det gået ud over de områder, der har været ramt af oversvømmelser. Mange hjem er blevet ødelagt af vandet, og ejerne har lidt store tab, både af økonomisk og af anden art.

Vi håber, at der vil blive gjort alt, hvad der er muligt inden for lovgivningens rammer, for at hjælpe de skadelidte. Stormen har ramt landet som helhed, men konsekvenserne har været katastrofale for nogle få og ubetydelige for resten. Så er det rimeligt, at vi som samfund solidarisk støtter dem, der er hårdest ramt.

Også det radioaktive affald, der er oplagret på Risø, var truet af oversvømmelsen, og det er en stor lettelse at erfare, at vandet ikke trængte ind i de bygninger, hvor det bliver opbevaret i beholdere, hvoraf nogle allerede er rustne.

Men iflg. Dagbladet Roskilde var det tæt på: vandet nåede næsten op til de bygninger, hvor affaldet bliver opbevaret. Dansk Dekommissionering var straks ude med en erklæring om, at man ser roligt på risikoen for oversvømmelser: der er nemlig gulvafløb i hallerne! (1)

Så selvom vandet ikke trængte ind i bygningerne, og selvom der her og nu er mere presserende problemer, er det vigtigt, at andre end DD tænker over, hvad man kan lære af dette forløb.

Det er blevet nævnt, at man i Roskilde Fjord må regne med en oversvømmelse af denne størrelse en gang hvert århundrede. Da den famøse beslutning (B48) om slutdeponering af det radioaktive affald blev taget i 2003, regnede man med, at det skulle opbevares på Risø i 15 – 20 år. Ved elementær sandsynlighedsregning baseret på, at sandsynligheden per år er 0,01, får man, at sandsynligheden for en sådan begivenhed indenfor 15 år er ca. 14 %.

Det ser ikke godt ud. Omdefinerer man hundredeårshændelsen” til en ”tusindårshændelse”, bliver sandsynligheden for en sådan begivenhed naturligvis mindre, ca. 1,5 %, men det er heller ikke betryggende. Sandsynligheder af denne størrelse for begivenheder med så alvorlige konsekvenser er simpelthen uacceptable.

For de eksperter, der rådgav politikerne den gang, burde dette have været kendt stof. Hvilken tillid kan man efter disse begivenheder have til de langt mere komplicerede sandsynlighedsberegninger (i form af risiko-analyser), vi bliver præsenteret for i forbindelse med slutdepot-planerne?

Umiddelbart ser det ud, som om enkle sandsynlighedsberegninger med ubekvemme resultater bliver fortiet, mens komplicerede sandsynlighedsberegninger, hvis præmisser er langt sværere at kontrollere, og som viser, hvad myndighederne gerne vil se, bliver offentliggjort.

De ansvarlige myndigheder burde give en forklaring.

Skrevet af Jens

Kilder

1. Stormfloden nåede ikke atomaffaldet Roskilde Avis 11.12.13 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar