lørdag den 28. december 2013

Atomaffald: Nytårskommentar

Så er der gået endnu et år uden afgørelse i sagen om det radioaktive affald. Mellemlageret nævnes nu som en mulighed, men slutdeponering står stadig stærkt i myndighedernes udmeldinger, og hvad der planlægges bag de lukkede døre, ved kun få. Eksperterne henviser til politikerne (den berygtede beslutning B48 fra 2003), og hvis politikerne overhovedet siger noget om dette emne, så henviser de til eksperterne. Ansvar er der ingen, der taler om, endsige påtager sig.

Det kræver ikke megen fantasi at forestille sig, hvordan det må opleves at bo i nærheden af de steder, der er udpeget som mulig placering af et slutdepot for radioaktivt affald. At vide, at ens bolig kan blive ubeboelig, at ens erhverv kan blive ødelagt, og at ens sociale netværk kan forsvinde. At vide, at hele ens tilværelse kan blive smadret som følge af politiske beslutninger, truffet af folk, der helst er fri for at beskæftige sig med denne sag, og som bare vil have den afsluttet med så lidt offentlig opmærksomhed og så få udgifter som muligt.

Borgerne i den fem udpegede kommuner venter nu på tredje år.

Vi appellerer til de ansvarlige, hvem de så er, om at bringe denne ubærlige situation til ophør.

Det kommer til at koste penge, javel, men den udgift accepterede folketinget allerede, da det for snart 60 år siden vedtog at oprette forsøgscenter Risø. Da man besluttede at anskaffe forsøgsreaktorer, påtog man sig også udgiften til opbevaring af det radioaktive affald, de producerer.

Nu drejer det sig om, hvordan udgiften skal fordeles. Skal en uforholdsmæssig stor del af udgiften betales af en uforholdsmæssig lille del af befolkningen, eller skal den fordeles jævnt?

Vil man gentage fejlen fra 1960’ernes giftgrunde, hvor man foregøglede sig, at affaldet ville forsvinde, fordi man ikke længere kunne se det, eller vil man holde det under opsyn, så man kan sikre sig, at det ikke siver ud?

Et enigt folketing traf en forkert beslutning i 2003. Vi håber, at et enigt folketing vil træffe en rigtig beslutning i 2014.

Vi ønsker alle et godt nytår.

Anne og Jens

Ingen kommentarer:

Send en kommentar