lørdag den 21. december 2013

Spar Vest Fonden støtter Morads



Spar Vest Fonden har den 16. december bevilget 200.000 kr. til Foreningen Mod Radioaktivt Affald i Skive (MORADS) for at støtte kampen mod slutdeponering af det radioaktive affald i Skive Kommune. I begrundelsen for tildelingen hedder det:

’Ikke nok med at der er en reel risiko forbundet med at vi her på egnen skal lægge undergrund til et atomaffaldsdepot. Mindst lige så vigtig er det, at vi som egn ikke associeres med atomaffald og på den konto risikerer, at miste både arbejdspladser og borgere. Vi vil fortsat kendes for, at vi her på egnen kan tilbyde RENT LIV og med denne pose penge håber vi derfor på, at det flotte stykke arbejde som MORADS foreløbig har lagt for dagen kan fortsætte indtil kampen er vundet og vi ikke får affaldet her til Skiveegnen.’

Tildelingen vidner om, hvor stærk den lokale modstand mod slutdeponering er blevet i de sidste par år. I Skive, Struer og Kerteminde, på Lolland og Bornholm står man tæt sammen om at bekæmpe slutdeponering (læs: nedgravning) af det radioaktive affald. Borgerne her mener med rette, at deres egn er for god til at være skraldespand for resten af landet.

Tildelingen vidner også om, hvor velargumenteret modstanden er.

Borgergrupperne, ikke myndighederne, har sørget for, at denne sag er blevet alsidigt belyst ved at inddrage udenlandske erfaringer med radioaktivt affald.

Borgergrupperne, ikke myndighederne, har peget på, at der er problemer med opbevaring af radioaktivt affald flere steder i Europa.

Borgergrupperne, ikke myndighederne, har peget på, at man i det hollandske mellemlager, COVRA, kan hente inspiration til en løsning, der er langt bedre end slutdeponering.

Myndighederne, ikke borgergrupperne, har forsøgt at udlægge røgslør ved uden dokumentation at omdefinere højaktivt affald til mellemaktivt, langlivet affald.

Spar Vest Fondens pose penge gør det muligt for MORADS at fortsætte og forstærke indsatsen mod slutdeponering af det radioaktive affald. Den er en støtte og en opmuntring for alle, der er engageret i denne sag.

Vi ønsker alle en glædelig jul.


Anne og Jens

Ingen kommentarer:

Send en kommentar