torsdag den 16. oktober 2014

Atomaffald: Skyld og Skam

Information tager 16.10.14 fat i Rambølls miljørapport til Sundhedsministeriet/SUM om Plan for etablering af slutdepot for lav og mellemradioaktivt affald, der er sendt til høring i Danmark og nabolandene.

Jeg har tidl. skrevet om Sundhedsministeriets magtarrogance i forbindelse med sagen om et slutdepot, og det afsnit, som Information fremhæver fra miljørapporten, understreger modbydeligheden i processen.

Borgerne skal påduttes en skyld og en skam som følge af uvidenhed, der kommer til udtryk gennem deres bekymringer. Men to helt centrale spørgsmål rejser sig: 
  1. Hvem mangler viden om de reelle risici i realisering af planen? Borgerne eller de involverede myndigheder? 
  2. Hvem har ansvar for uvidenheden? Borgerne eller de involverede myndigheder?

Manglende viden om reelle risici

I Miljørapporten skriver Rambøll om interessenternes/borgernes bekymringer på f.eks. Lolland, i Sammenfatningen side 92: 

"Bekymringerne retter sig mod et bredt og diffust risikobillede, som peger på manglende viden om de reelle risici involveret i realisering af planen". citat slut.

Borgernes manglende viden om de reelle risici involveret i realisering af planen, kan sagtens afspejle myndighedernes manglende viden eller manglende vilje til åbenhed og transparens, der igen kan skyldes enten mangel på reel viden eller forsøg på at skjule noget. Hvorfor skulle Sundhedsministeriet ellers svare udenomhøringssvarene fra Sverige, Tyskland og Polen? Polen stiller bl.a. et kritisk spørgsmål til planen, som er lig med et spørgsmål bl.a. borgergrupperne og en svensk kerneaffaldsekspert fra MKG har stillet.

Polens høringssvar side 3: "Ifølge retningslinjerne fra IAEA kan kun kortlivet lav-og mellemaktivt bortskaffes i depoter, som er foreslået fra dansk side. Langlivet affald og brugt nukleart brændsel lagres kun i dybe depoter. I denne forbindelse anmoder den polske part om en afklaring af dette spørgsmål." Citat slut.

I høringsnotat side 36 fra 22.9.14 kan man læse SUM's ikke-svar til Polen.

Mht. myndighedernes ansvar for borgerens ringe oplysningsniveau henviser jeg til mit blogindlæg om Dansk Dekommissionerings forsøg på vildledning om det historiske affald på borgermødet i Rødbyhavn. Atom Posten har også skrevet om flere andre vildledningsforøg på bl.a. borgermøderne i Hvidbjerg på Thyholm, i Kerteminde og i Skive.

Manglende kendskab til fremadrettet proces

Miljørapporten skriver, at interessenterne/borgerne ikke har tilstrækkeligt kendskab til den proces, der vil foregå fremadrettet.

Til det kan man blot fremføre, at den ansvarlige for dette manglende kendskab er Sundhedsministeriet selv, der aldrig har levet op til løfterne i Beslutningsgrundlaget 2008 (side 6) om et højt informationsniveau, åbenhed og dialog med offentligheden. 

Skrevet af AnneIngen kommentarer:

Send en kommentar