onsdag den 10. juni 2015

Atomaffald: Kommentar til Resumé af møde med Kommunekontaktpersoner 22.5.15

Nu foreligger resumé fra mødet den 22. maj mellem de kommunale kontaktpersoner og embedsmænd i SUM, DD, GEUS og SIS (1).

Den pessimistiske udlægning af sagsforløbet i foråret (2) er, at partierne udadtil hævder, at de går ind for et mellemlager, mens de på et lukket møde har besluttet, at de vil udskyde valget mellem slutdepot og mellemlager i ca. et år. Efter valget kan man så nedgøre mellemlager-løsningen, hvorefter slutdepotet er det eneste, der er tilbage.

Resumé’et bekræfter desværre denne udlægning, ikke så meget på grund af det, der står i det, som på grund af det, der ikke står.

For eksempel:

”… såfremt man næste år vælger mellemlagerløsning, skal der tages en formel beslutning herom i Folketinget”

Der står ikke, at hvis man vælger et slutdepot, så skal sagen ikke op i folketinget. Der står heller ikke, at mange medlemmer sikkert vil være tiltrukket af denne løsning, så de kan slippe for åbent at tilkendegive, hvor de står i denne sag.

Eller:

”Kriterier for placering af et mellemlager uden at der udpeges egnede områder”

Meningen er, at det gælder om at undgå ballade om denne sag så længe som muligt.

Eller:

”… man let kan komme i tanke om steder, hvor man ikke vil placere et mellemlager”

Sådanne ”tanker” kan bruges til at kamuflere en politisk motiveret frasortering af bestemte områder under dække af saglige hensyn.

Man har lært af atomaffaldssagens hidtidige forløb, og nu handler det om at bringe mellemlageret i miskredit.

Det, der så fint kaldes ”mellemlagerstudier”, er lagt i hænderne på de samme embedsmænd, som i en årrække har promoveret slutdepotet uden forbehold.

De borgergrupper (3), som har sørget for, at mellemlager-løsningen overhovedet er kommet til offentlighedens kundskab, bliver ikke taget med på råd, ej heller medarbejdere fra det hollandske mellemlager COVRA (4), hvor man har lang erfaring med denne opbevaringsform.

Til gengæld overvejer man at inddrage NGO’er. Formodentlig er det NOAH, Vedvarende Energi, IDA Grøn Teknologi, Nordisk Folkecenter for Grøn Energi, Greenpeace Denmark og Det Økologiske Råd (5), man har i tankerne. Hvad de kan bidrage med om et mellemlager, må de hellere selv gøre rede for.

Et stort problem i denne sag har været, at borgerne nærer mistillid til myndighedernes forsikringer (6). Den bliver der ikke gjort noget for at mindske, formentlig ud fra den betragtning, at mistilliden vil ramme mellemlageret så vel som slutdepotet.


Skrevet af Jens


Henvisninger: 


1. Resume af møde med kommunekontaktpersoner den 22. maj 2015. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Enhed: Sygehuspolitik. Sagsbeh. SUMTK. Sags nr. 1 405 307. Dok. Nr. 1 718 094. 8. juni 2015. 

5. Link til Christiansborg Konference om det radioaktive affald

Se også kommentarer i Atom Posten (03.02.15) og (06.03.15)

6. Se undersøgelsen fra DCEA, Aalborg Universitet. Den er kommenteret i Atom Posten (23.09.14).

Ingen kommentarer:

Send en kommentar