fredag den 12. juni 2015

Atomaffaldet i Valgkampen


Dagbladet Roskilde (1) har spurgt de lokale folketingskandidater om, hvad de mener, man skal gøre med det radioaktive affald. Nogle af kandidaterne peger på eksport, andre på ”eksperternes sikre løsning”, og kun to af dem mener, at affaldet midlertidigt kan forblive ved Risø.

Der er intet tilbage af den euforiske stemning, der herskede i dagene op til mødet hos sundhedsministeren den 11. marts, hvor ordførere fra alle partier jublede over mellemlager-løsningen.

Nu drømmes der igen om eksport af affaldet, og der tales salvelsesfuldt om, at ”eksperternes” løsning er åh så sikker. Det eneste, vi mangler, er, at en tidligere sundhedsminister står frem og udtaler, at hver generation skal rydde op efter sig.

Men det er vigtigt at slå fast, at affaldets geografiske placering kun er den ene side af problemet. Vigtigere er det, hvordan affaldet opbevares.

Tre forslag har været fremme: 


Det første forslag er blevet kritiseret sønder og sammen af udenlandske eksperter. Den eneste grund til, at det ikke for længst er droppet, er, at det er kombineret med forslag om at placere depotet på steder, hvor der kun er små politiske omkostninger ved at påtvinge befolkningen det radioaktive affald.

Det andet forslag har ikke været undersøgt grundigt i dansk sammenhæng, men må forventes at blive betydelig dyrere end discount-løsningen. Ved slutdeponering satser man på, at de jordlag, der omgiver depotet, kan sikre mod udsivning af radioaktivt materiale i meget lange tidsrum. Gerhard Schmidt tager dette alvorligt og stiller derfor langt strengere krav til slutdeponering end de danske myndigheder.

Ønsket om at slutdeponere affaldet bygger den på den antagelse, at der ikke vil blive udviklet metoder til uskadeliggørelse af affaldet (eller dele af det) i de næste hundrede år. Det er højst tvivlsomt: Tænk på, hvad der er sket af teknologiske fremskridt siden 1915.

Den tredje løsning har været praktiseret i Holland siden 1980’erne. Her har man søgt mod en gennemtænkt og sammenhængende løsning på problemet med det radioaktive affald. Myndighederne har været helt åbne om, hvad de ville, og dermed undgået, at der i befolkningen opstod mistanke om, at vigtige oplysninger om affaldets farlighed blev holdt skjult.

Og vigtigst af alt: Fordi der var fuldstændig åbenhed om sagen, kunne placeringen af det hollandske mellemlager gennemføres med lokalsamfundets accept.

De sidste dage før et valg er naturligvis ikke de bedste til diskussion af et så følsomt emne. Men alle burde i det mindste kunne enes om, at den fremtidige placering af atomaffaldet skal accepteres af lokalsamfundet.

Lad os høre, om kandidaterne er enige i det.


Skrevet af Jens

1. Kræver løsning på atomaffald Dagbladet Roskilde 12.6.15 -  Kan vi eksportere atomaffaldet fra Risø? Roskilde Dagblad 12.6.15 - Risø modtager 6-8 tons radioaktivt affald pr. år Roskilde Dagblad 12.6.15

Ingen kommentarer:

Send en kommentar