tirsdag den 22. december 2015

Brændt Atomaffald

Dansk Dekommissionering (DD) fortæller på sin hjemmeside 9.12. om, hvordan brændbart radioaktivt affald sendes til firmaet Studsvik Nuclear AB, hvor det afbrændes i et særligt forbrændingskammer, således at rumfanget af det radioaktive affald bliver betydelig mindre.

Hvor det er forkasteligt at fortynde radioaktivt affald for at bringe gennemsnitsaktiviteten ned (1), så er ideen med rumfangsformindskelse god, hvis det kan gøres på en betryggende måde, dvs. uden af radioaktivt stof slipper ud. Ofte er det radioaktive stof kun en lille del af den samlede mængde affald, mens resten er ikke-radioaktivt fyldstof, som for det meste er ugiftigt og derfor harmløst.

Men vi forstår, at det ikke har været helt uden problemer for DD at få sit brændbare affald behandlet på denne måde:

Studsvik kræver, at affald fra DD skal leveres i gennemsigtige plastsække, ligesom det haveaffald, vi andre afleverer på genbrugsstationen. Tillid er godt, men kontrol er bedre (2).

Studsvik vil ikke acceptere biologisk eller toksisk (giftigt) affald.

Studsvik forlanger, at affaldet kun indeholder små mængder af klor- og bromholdig plast, fordi det ved forbrænding danner forbindelser, som bidrager til den sure regn, eller som er særdeles giftige (3).

Studsvik kan nemlig stille betingelser for at tage imod det danske affald. Det kan borgerne i nærheden af de steder (4), der er udpeget som mulige placeringer af et dansk slutdepot, ikke, selvom de har mindst lige så gode grunde til det.

Det koster også penge at få affaldet behandlet i Studsvik, og måske håber man i DD på, at politikerne på den måde vil indse, at slutdeponering er det bedste.

Og så taler artiklen om

…. "det affald, som er nødvendigt at deponere fremover."

Det er nok en fortalelse, men fortalelser er ofte afslørende.

Skal det forstås på den måde, at slutdeponering stadig er det eneste, man regner med i inderkredsen, og at snakken om et mellemlager kun bruges til at udlægge røgslør og få tiden til at gå for på den måde køre den lokale modstand træt?

Jeg ved det ikke. Myndighedernes udmeldinger bliver jo ikke leveret i gennemsigtige plastsække, så man kan se, hvad der er indeni.

Men jeg frygter det værste.

Skrevet af Jens


Henvisninger:

  1. Se kommentar i Atom Posten (20.12.15).
  2. Ifølge Wikipedia er det Lenin, der har sagt det. Men mange andre har utvivlsomt tænkt det.
  3. Den prøve for chlor og brom, man påstår at have opfundet i DD, skyldes kemikeren Friederich Konrad Beilstein (1838 – 1906)
  4. De lokaliteter, der er udpeget som mulige deponeringssteder for Danmarks radioaktive affald, er: Thyholm (Struer Kommune), Skive Vest og Thise (Skive Kommune), Kertinge Mark (Kerteminde Kommune), Rødbyhavn (Lolland Kommune) og Østermarie (Bornholms Regionskomm

Ingen kommentarer:

Send en kommentar