mandag den 12. december 2016

Er Slutdeponering af Atomaffald sandsynlig?

I mit indlæg 11.12. skrev jeg, at en central passage i UFMs diskussionsoplæg bilag 4 til mødet i kontaktforum 14.12.16 om atomaffaldsprocessen bør få alle alarmklokker til at ringe (min fremhævning).

Passagen lyder:
  • "Fordele ved et slutdepot: Stadet af den teknologiske viden om deponeringsmetoder gør det sandsynligt, at der på nuværende tidspunkt kan udvikles en dansk slutdepot-løsning, som vil kunne leve op til de nukleare tilsynsmyndigheders sikkerhedsmæssige krav."
Mit spørgsmål:

  • "Formuleringen i UFMs diskussionsoplæg giver anledning til at stille det skræmmende spørgsmål: er der er lavet en aftale i kulissen om, at det danske discount slutdepot under alle omstændigheder vil blive godkendt af de nukleare tilsynsmyndigheder (Sundhedsstyrelsen Strålesikkerhed SIS)?"

I dag på P4 Bornholm Morgen understreger seniorkonsulent David Ulfbeck (DU) fra SIS  i et interview med journalist Torsten Raagaard, at SIS ikke har deltaget i vurderingen af sandsynligheden (1): 

  • "Vi har ikke specifikt taget stilling til nogen af de koncepter, der er blevet fremlagt og givet nogen art forhåndsgodkendelse.

  • "Nu findes der jo faktisk adskillige slutdepoter for radioaktivt affald over hele verden og i Europa særligt. Så det er på baggrund af den erfaring og de studier, der er lavet, formoder jeg, at man fra Uddannelses- og Forskningsministeriets side melder ud, at man finder det ’sandsynligt.’"
DU bør qua sin stilling vide, at de slutdepoter til radioaktivt affald, der findes i verden (link her) kun er til kortlivet affald. Det danske radioaktive affald ville aldrig kunne placeres i et af de eksisterende slutdepoter.

Samtidig ved DU, at det danske radioaktive affald hos Dansk Dekommissionering på Risø omfatter
  • kort- og langlivet lavaktivt affald 
  • kort- og langlivet mellemaktivt affald
  • og højaktivt affald omdefineret til langlivet mellemaktivt (233 kg særligt affald)
Og DU ved også
  • at i bl.a. Sverige er der dårlige erfaringer med at komme langlivet affald i et slutdepot til kortlivet affald, der skal tages op igen.

DU's udtalelse i morges i P4 Bornholm har ikke gjort min bekymring om SIS' rolle mindre.

Skrevet af Anne

1. Lydoptagelse: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p4bornholm/p4-morgen-2016-12-12-06-05-8#!/


- klik/spor frem til 40:00 med musen, så kommer det første af to indslag (12.12.16 06:40)

2. Lydoptagelse dukker frem, hvis man rammer cirka 01:38:00 med musen (det var 12.12.16 07:40.)

Ingen kommentarer:

Send en kommentar