lørdag den 31. december 2016

Nytårskommentar: Bliver 2017 et stort År for det radioaktive Affald?

Ingen ved det. 
Myndighederne har meldt ud, at der vil blive taget en politisk beslutning om det radioaktive affald i det nye år, men om den bliver god eller dårlig, er ikke til at sige. Under alle omstændigheder er det en svær beslutning, og fristelsen til at udskyde den er stor. 
Ser man på verdenssituationen i almindelighed, er det endnu sværere at forudse, hvordan det vil gå i det nye år. Især har valget af Donald Trump til amerikansk præsident gjort verden endnu mere uforudsigelig, end den allerede var. 
Men en ting står fast, desværre: Den kommende præsident ser negativt på naturvidenskab i almindelighed og miljøhensyn i særdeleshed. 
Hans latterliggørelse af bekymringen for den globale opvarmning og åbenlyse støtte til olie- og gas-lobbyen er et eksempel. Den sandsynlige genoplivning af planerne for slutdeponering af radioaktivt affald i Yucca Mountain i Nevada, som Obama-administrationen havde stillet i bero, er et andet. 
Den kommende præsident har udnævnt den tidligere Texas - guvernør, Rick Perry (RP), til direktør for det føderale energiministerium, Department og Energy (DOE). 
Tidsskriftet ”Scientific American” har i en artikel (1) givet sit bud på, hvad man kan forvente, når han tager over om tre uger. 
RP’s holdning er, at delstaterne selv skal kunne bestemme, om de vil påtvinge deres borgere radioaktivt affald eller ej:
”Some state out there will see the economic issue, and they will have [waste] in their state”
RP mener i fuldt alvor, at atomaffald af enhver art skal slutdeponeres, og at det er økonomien, der bestemmer hvor. 
Det er dybt foruroligende, og artiklen citerer en amerikansk analytiker for den ildevarslende vurdering:
”2017 will be a very big year when it comes to nuclear waste policy”
Ja, hvis bare en mindre del af den lovede politik bliver gennemført, vil 2017 utvivlsomt blive ”a very big year” for de virksomheder i USA, der kan tjene på at grave radioaktivt affald ned. 
Men for de mennesker, der er så uheldige at bo i nærheden af et påtænkt slutdepot, bliver året 2017 et mareridt, og når affaldet begynder at sive ud i omgivelserne, kommer mange andre til at lide under det også.
Der er også grund til at være bekymret for, hvordan skiftet i den amerikanske miljø - politik vil påvirke holdningen til radioaktivt affald i andre lande.
Det er nærliggende at frygte, at det vil blive brugt til at legitimere holdninger til det radioaktive affald, der minder om dem, DOE’s kommende direktør har givet udtryk for.
Det vil være særlig let her i landet, hvor medierne med få undtagelser har demonstreret, at de hverken evner eller tør behandle dette emne kritisk. 
Vores nytårsønske er derfor rettet til de borgergrupper, der på sjette år kæmper mod slutdeponering af radioaktivt affald. 
Det er i al korthed:
HOLD UD!   
I er de eneste, der kan og tør sige fra.
Vi ønsker alle et 2017, der er så godt, som det kan blive under de nuværende omstændigheder.
Anne og Jens

Henvisning:
  1. https://www.scientificamerican.com/article/trump-energy-pick-perry-pushed-to-store-nuclear-waste-in-his-own-state/?WT.mc_id=SA_IDR_20161221

Ingen kommentarer:

Send en kommentar