søndag den 18. december 2016

Hånden og Atomaffaldet - En Novelle

Hånden og Konen sad i Hjørnet ved Vinduet. Der var få Gæster i Restauranten. Lysene på den svenske Kyst blinkede som Stjerner på Nattehimlen. De fik en Drink. Konen pillede ved Guldarmbåndet. “Jeg fik det, hvis jeg en Dag skulle få brug for at blive sejlet over”, sagde hun. Han lyttede ikke. Nu skulle hun gå, for han ventede på sin Gæst. “Vi ses, Skat”, sagde hun og rejste sig, mens hun skubbede Stolen ind under Bordet. En sort Edderkop krøb hen over Gulvet. Han kunne ikke lide at blive kaldt Skat.

Han følte en vis lettelse. 
Endelig kunne de komme af med Affaldet, der var blevet en Møllesten om Halsen. De skulle jo tiltrække virksomheder til Cleantechparken fra Risø til Copenhagen Airport. Europas største. 

De havde ikke tænkt på det i Tidernes Morgen. Affaldet altså. Det var Forsøgene, der talte. Især dem med høj Udbrænding, som de var berømte for, og som stadig nævnes i Litteraturlister i videnskabelige Rapporter Verden over. Kattens, de ikke kom af med de 233 kg i 2002 ved Haste-afsendingen til Savannah River. Hvem Pokker havde glemt at lave en Tilbageleveringsaftale for Uranet? Han huskede det ikke.

Alle havde troet, at Affaldssagen ville gå i Glemmebogen, og at det kunne graves ned på Lolland - uden Protester. "Det fylder bare to Fodboldbaner", sagde en sukkersød Stemme i 2012 i DR. Der var kun lige lidt højaktivt Affald, men det var omdefineret, og det var slet ikke så farligt, og de regnede da med, at de ville kunne eksportere det til Udlandet. 


Men der var bare det, at der var en Lytter i Jylland, der havde lavet tværfagligt Samarbejde mellem Fransk og Fysik, herunder Atomkraft, og nok kunne høre, når noget skulle deponeres sukkersødt. Så begyndte hun at lave en Hjemmeside, og Borgmestrene, der først fik at vide, at deres Kommuner skulle være Atomkirkegård samme dag som Slutdepotplanen blev offentliggjort 4. maj 2011, rottede sig sammen som Musketerer og lavede Høring på Børsen, og Ministeren kom og fortalte, at hun sagtens kunne spise Madpakke med sine Børn oven på Slutdepotet. En Borger fra Skive spurgte, om man også kunne spise Madpakke nedenunder, men så gik hun, og så skulle FormandenfordenTværministerielle-ArbejdsGruppeCopisten svare for hende, og 50.000 Borgere havde skrevet under, at de ikke ville have et Slutdepot. 


Hvem tror de, de er i Periferien? Det er nu engang Centrum, der bestemmer. Det var han glad for, at Politiken skrev i en Leder: Atomaffaldet skal placeres efter saglige kriterier - ikke efter højtråbende borgergrupper.

De saglige Kriterier var der, men ellers var der ingen egentlig Plan. Det var ihvertfald det, de sagde. De havde valgt Strategien: 6 udpegede Steder, der kan ryste i Bukserne, indtil Myndighederne siger: 'Slutdepot på Lolland'. Et Mellemlager er usikkert, men det er et Slutdepot også, men når Affaldet er gravet ned, når Synden er gemt væk, da er den glemt. Hvad rager det ham, at der er Landmænd, der ikke kan falde i Søvn og ligger og vender og drejer sig på 6. år ved Tanken om, at Slægtsgården gennem Generationer skal vige pladsen for Affaldet fra Risø.


De havde brugt Tricket med at sige, at Planen var generisk/overordnet, og at de først kunne sige noget sikkert om Sikkerheden, når Stedet var endeligt udpeget, og Slutdepotkonceptet var endeligt valgt, og det Affald, der skulle i, var endeligt valgt, og SIS-manden havde godkendt det endeligt. Og han godkendte det kun, hvis det var i Orden, og hvis det ikke var i Orden, skulle der laves noget om. Det må Folk da kunne forstå. Det bliver kun godkendt, hvis det er i Orden.


Hvorfor Pokker interesserer Folk i Periferien sig for, om Affaldet skal væk fra Risø? Der skal vises Ordentlighed og ryddes op på Risø. Det var han glad for, at GEUS støttede ham i. Hvad betyder det, at Affaldet kommer til at ligge ved Jobo-land, det vi andre kalder Brændesgårdshaven, eller ved et økologisk Mejeri, for dem er der jo så mange af, som GEUS-manden sagde. Han sagde også, at han ikke havde forstand på Slutdepoter. Og det var han, Hånden, sådan set glad for, at han ikke havde, GEUS-Manden altså, men det skulle han for Pokker da ikke sige højt, når Atom Posten var tilstede. Han sagde også, at det var Sverige, der havde fundet på, at de 233 kg var højaktive. Det var godt nok dumt, men de pensionerede Geologer og Studerende, der var tilstede, kunne jo ikke vide, det ikke var dem, altså Svenskerne, der havde sagt, at de 233 kg var højaktive, men Risø selv. I hans Lommebog lå stadig det lille krøllede brev fra 2001 til Martha i Ministeriet fra Lisbeth på Risø. Han burde smide det i Øresund. En Dag ville Brevet og Notatet jo være ufindelige i Risøs Arkiver på Biblioteket på DTU/Risø og i Ministeriet, og så skulle det ikke findes i hans Gemmer.


Kære Martha

Hermed fremsendes notat om det højaktive affald fra Hot Cell. Det er blevet til ud fra tilgængelige oplysninger i arkiver og personers hoveder, men da meget af det, der er sket i Hot Cell ligger før nogen af de nuværende ansattes tid, må jeg nødvendigvis tage forbehold for, at noget kan være upræcist i detaljen. 


Med venlig hilsen


Lisbeth 


Nå, til syvende og sidst var det ham, der bestemte, og så lige Regnedrengene i Finansministeriet. De har noget fantastisk Ler på Lolland! Og if. GEUS kan Affaldet placeres i 30 Meter, når det nu ikke kan placeres i 500 Meters Dybde, hvor der er Kridt overalt i Danmark - gennemstrømmet af Vand. 30 - 100 meter, det ved han godt ikke er tilstrækkelig Dybde, for de langlivede radioaktive Nuklider vil bevæge sig ud i Miljøet, mens de er aktive, men så kan de jo bare sive ud i Østersøen, der i forvejen er Verdens mest forurenede radioaktive Hav


Lollands Bentonit er fantastisk! Pyt med at finske Forskere sætter Spørgsmålstegn ved Bentonit i en Rapport til Greenpeace. Bentonit kan under visse Betingelser opløses og forsvinde. Hvorfor protestere over at Affaldet skal til Lolland? Det er jo udflytning af statslige Arbejdspladser, ihvertfald under Byggeriet af Slutdepotet, der vil tage cirka et år. At der kun skal 2 Mand og 1 Hund til at bevogte det, er ikke endeligt afgjort. Man kan lave et Oplevelsescenter ved Slutdepotet. Det vil være en god Anledning til at søge EU om permanent Grænsekontrol der, så når Folk kommer op fra Femern Tunnelen, der ligger lige ved den udpegede Lokalitet til et Slutdepotet, kan de stoppe op og gå hen og få en Kop Kaffe og en rød-hvid Pind-Is, mens de ser Udstillingen Fra Risø til Lolland. 


Og pyt med at Tyskerne vil protestere! I Lübecker Nachrichten sagde Miljøministeren i Slesvig-Holsten Dr. Habeck den 4.12.12, at hvis der bliver et Slutdepot ved Rødby, regner han med, der vil komme massive Protester fra Tyskland. Han ved også godt, at hvis Affaldet placeres i 30-100 meters Dybde, vil alt Affaldet ende i Nordtyskland ved den kommende Istid om ca. 10.000 år, men hvem Pokker interesserer sig for om 10.000 år? Det må Tyskerne sgu finde sig i. Danmark vil ikke have Flygtninge og Atomaffald, der må være en Grænse.

Derfor skal Affaldet væk fra Risø! Det mener Borgmesteren i Roskilde og de Professorer, hvis Børn bor i Roskilde og Omegn. Hvem gider gå og holde øje med Tønder på et Mellemlager og tage imod Skoleklasser og Husmoderforeninger og holde Foredrag om radioaktivt Affald?

Når vi ikke gider tale om Danmarks Grusomheder under Slavehandlen,
Danmarks Medvirken ved CIA-Overflyvninger og Danmarks Grundlag for at gå ind i Irak i 2003, hvorfor skal vi så tale om noget Møgaffald? Det kan ingen kræve af os! Vi skal se frem, skal vi! Vindenergi, rent Vand og CO2 fri Atomkraft med Thorium! Det skal vi beskæftige os med i Europas største Cleantechpark fra Risø til CPH Airport. Han sad og holdt Foredrag for sig selv, og i sin Iver kom han til at vælte Glasset med Vand ned over sine nye sorte Bukser, der blev sjaskvåde. Han blev derfor siddende, da hans Gæst trådte ind ad Døren til Restauranten.


Skrevet af Anne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar