mandag den 23. september 2013

Det syder i det belgiske Atomaffald

Opdatering 

18.1.14
7.1.14 afholdt de ansvarlige myndigheder ONDRAF, Belgoprocess og Electrabel et møde om problemet, og der blev udsendt denne meddelelse.

Hør et senatsmedlems tale 5.12.13 om problemet.


30.12.13


If. La Libre.be 4.12.13 er der formodentlig problemer med halvdelen af de 9.770 tønder, der er i Doel og Dessel.


23.9.13:

Det belgiske kontrolorgan for kernekraft har ved en stikprøve i affaldsanlægget i Dessel konstateret, at der fra 5 tønder med radioaktivt affald var sivet ”en gelatinøs substans”, og at samme substans var til stede i ca. 40 andre tønder. Det svarer til, at der var problemer med over 70 % af de undersøgte tønder.

Electrabel hævder i en pressemeddelelse, at der ikke er nogen risiko, hverken for personalet eller for de omkringboende. 

Fra kontrolorganets side er kommentaren: ”Dette burde ikke være sket, det burde være forudset. Det stiller spørgsmål ved opbevaring i beton”.


På Atom Posten håber vi naturligvis, at Electrabel får ret i sin optimistiske (og forudsigelige) vurdering af situationen. 
Kontrolorganets kommentar er mindre banal. Den peger på, hvor lidt de sagkyndige i realiteten ved om, hvad der kan ske, når radioaktivt affald bliver opmagasineret. 
Denne tildragelse er formentlig ikke nogen katastrofe, og det er sandsynligt, at den ”gelatinøse substans” er blevet dannet ved en velkendt kemisk proces: Silikater, som er hovedbestanddelen at beton, er modstandsdygtige overfor næsten alle kemikalier, men nedbrydes i basisk miljø.
Men man har ikke kunnet forudsige dannelsen af denne ”gelatinøse substans”, og næste gang, der sker noget uforudset, er konsekvenserne måske langt alvorligere. Så hjælper det ikke, at man bagefter kan give en videnskabelig forklaring.
Begivenheden understreger nødvendigheden af, at radioaktivt affald holdes under stadigt opsyn, og at der – også her i landet - forskes i, hvordan det skal behandles og opbevares. Vores viden om hele dette område er utilstrækkelig, og det burde alle kunne indse. Det er fint, at vi kan forklare, hvad der er sket, men vores viden skal være stor nok til, at vi også kan forudse, hvad der kan ske.
For 56 år siden erklærede en stolt statsminister H. C. Hansen, at ”nu var atomalderen begyndt”. I dag ved vi, at det måske vil vare 250.000 år, før den slutter.
Anne og Jens

Kilder:
Foto kan ses her af tønder med og uden gelatine:


Pressemeddelelse Electrabel 20.9.13


Muriel Gerkens 20.9.13 på Ecolos hjemmeside

Ingen kommentarer:

Send en kommentar