onsdag den 11. september 2013

En Mellemløsning for det radioaktive AffaldLænge har vi været holdt i uvidenhed om Sundhedsministeriets visioner for et mellemlager for radioaktivt affald. Men nu har vi endelig fået et fingerpeg. Atom Posten har fra en pålidelig kilde tæt på ministeriets styregruppe vedrørende det radioaktive affald erfaret, at kernen i ministeriets udspil i forhandlingerne med de 5 kommuner har overskriften:
To Mand og en Hund
Udspillet er endnu ikke officielt, og detaljerne er stadig under finpudsning. Men overskriften giver ikke plads til mange detaljer.
Vi tvivler på, at dette udspil vil vække begejstring i de 5 udpegede kommuner. Her forestiller man sig noget i retning af det hollandske mellemlager COVRA. Vi ved ganske vist ikke hvor mange hunde, hollænderne holder beskæftiget der, men det er vores bestemte indtryk, at antallet af ansatte mennesker er væsentligt større end to. 
Det kan derfor blive vanskeligt for ministeriets embedsmænd at finde et kompromis, som både tager hensyn til landets anstrengte finanser, og som samtidig imødekommer forventningerne hos borgerne i de 5 kommuner. 
I denne fastlåste situation vil Atom Posten gerne stille et forslag, som måske kan få kabalen til at gå op: Ministeriet bestemmer, hvordan mellemlageret skal indrettes og bemandes (to mand og en hund), hvorefter de 5 kommuner og de 6 borgergrupper bestemmer, hvor i landet det skal placeres.
Så enkelt kan det gøres. Resultatlønnen er så godt som hjemme.
Jens

Ingen kommentarer:

Send en kommentar