torsdag den 19. september 2013

Rekruttering af Eksperter i radioaktiv Stråling


Flere gange i de senere år har det været fremme, at det er svært at rekruttere kvalificerede medarbejdere til jobs indenfor strålingsbeskyttelse og arbejde med radioaktive stoffer. Så svært, at det vil give alvorlige problemer, hvis tendensen fortsætter. 
Selvom Danmark ikke har A-kraft, vil radioaktive isotoper også i fremtiden blive brugt inden for sundhedssektoren, i forskning og industri. Derfor skal der være specialister, som ved, hvordan man arbejder med disse stoffer, som kan føre tilsyn med, at andre bruger dem korrekt, og som kan sørge for, at radioaktivt affald bliver opsamlet og lagret forsvarligt. I tilfælde af en ulykke på et A-kraftværk i et af vores nabolande (lad os håbe, det aldrig sker!), må vi have et beredskab, der kan afbøde de værste følger af det.
Disse mål burde alle kunne enes om.
Men vi bliver nødt til at diskutere midlerne. De unge, som i disse år skal i gang med en videregående uddannelse, har store valgmuligheder. For det mindretal, der interesserer sig for naturvidenskab, er der mange uddannelser, som både kan skilte med gode beskæftigelsesmuligheder og interessante arbejdsopgaver, og det er fra dette mindretal, fremtidens strålingsspecialister skal rekrutteres.
Derfor er det nødvendigt at se på, hvad der kan gøres for at tiltrække kvalificerede ansøgere til de uddannelser, som er relevante i denne sammenhæng. Det handler ikke kun om løn, det er mindst lige så vigtigt, at de uddannelsessøgende kan se et perspektiv i at arbejde med disse ting. 
Og for at for at tydeliggøre dette perspektiv er det nødvendigt at spørge: Bliver offentligt ansatte strålingsspecialister betragtet som eksperter, der kan deltage i den offentlige debat som repræsentanter for den videnskab, de er uddannet inden for, eller bliver de betragtet på som ansatte i et hierarkisk system, hvor ledelsen ofte har en helt anden uddannelsesmæssig baggrund? Bliver deres faglighed respekteret, eller bliver den underordnet politiske hensyn? Får de muligheder for at videreuddanne sig inden for deres videnskabelige område, og vil faglig kompetence give bonus karrieremæssigt?
Vi har et uddannelsessystem, som er baseret på de uddannelsessøgendes frie valg. Derfor kommer vi ingen vegne uden klare svar på disse spørgsmål.
Jens

Ingen kommentarer:

Send en kommentar