søndag den 15. september 2013

En Resolution


Håndtering af radioaktivt affald fra Risø

Radikale Venstre arbejder for

  • at atomaffaldet på Risø placeres på et mellemlager, hvor det kan ligge forsvarligt i mindst 50-100 år. 
  • at processen med at finde en permanent løsning fremover sker i regi af en bredt sammensat atomaffaldskommission eller -råd bestående af danske og internationale eksperter, myndigheder, berørte kommuner, interesseorganisationer og berørte borgere. 
  • at sikre, at der er størst mulig åbenhed om processen. 
Denne resolution blev vedtaget på Det Radikale Venstres landsmøde i eftermiddags, og de kommende dage og uger vil vise, hvilken betydning den får for regeringens holdning til denne sag. 
Men bare det, at atomaffaldet er nævnt af en kompetent forsamling for et regeringsparti, ser vi som et fremskridt. 
Et af de største problemer i denne sag har netop været tavsheden. At problemer af den største betydning for områder i landets periferi har haft så ringe betydning, når de blev anskuet fra midterdanmark, hvor de mange vælgere og de mange seere/abonnenter befandt sig. At de landsdækkende medier ikke fandt det lønsomt at reflektere over rimeligheden af det, et fåtal af udkantsdanskere blev udsat for, men kunne klare sig med lederskribentens letkøbte konstatering af, at 
Placeringen af slutdepotet kan ikke afhænge af højtråbende borgergrupper, men må bygges på videnskabelige vurderinger”
Disse borgrupper har siden dokumenteret:

  • at sundhedsministeriets videnskabelige rådgivere har undladt at oplyse om alternativer til slutdeponering (læs: nedgravning) af affaldet til trods for, at man i Holland har et såkaldt mellemlager (COVRA), der har været i funktion i over 20 år
  • at sundhedsministeriets videnskabelige rådgivere ikke har nogen grundlæggende forståelse af de sikkerhedsanalyser, de bruger som argument for deres deponeringsplaner
  • at sundhedsministeriets videnskabelige rådgivere ikke har haft nogen kommentarer til, at det tyske slutdepot Asse II, som angiveligt skulle kunne holde til evig tid, er sprunget læk efter bare 40 år, eller at man i Sverige skal hente et par tusind tønder radioaktivt affald op fra et depot, fordi de var anbragt der i strid med reglerne
  • at udenrigsministeren opfordrer andre lande til at lade deres planer mht. radioaktivt henfald underkaste den internationale kontrol og den peer-review, som sundhedsministeriet modsætter sig for de danske planers vedkommende.

Er der noget mærkeligt i, at borgergrupperne har råbt højt? Eller at de er frustrerede over, at ingen ville høre på dem?
Medlemmer af Det Radikale Venstre, alle fra Skive, har fået deres landsmøde til at vedtage ovenstående resolution, hvis betydning for den igangværende kommunalvalgkamp ikke er til at tage fejl af. 
Atom Posten håber, at den også vil give anledning til en dyberegående debat om, hvad vi skal stille op med det radioaktive affald.
Jens 

Ingen kommentarer:

Send en kommentar