søndag den 11. januar 2015

Atomaffald og Ikke-valgkamp


På det sidste har flere folketingsmedlemmer tilkendegivet, at de er tilhængere af et mellemlager for det danske radioaktive affald. Det gælder dog ikke Flemming Møller Mortensen (S), som adspurgt af journalist Torsten Raagaard DR Bornholm (7.1) afviser, at mellemlageret er på vej ind i varmen. I stedet udtaler han, at ”det samlede folketing er enige om, at denne sag skal undersøges godt og grundigt.” Ingen kan være modstander af, at denne sag bliver undersøgt ”godt og grundigt”, men spørgsmålet er, om det sker.

De danske eksperter, som Flemming Møller Mortensen (FMM) viser stor tillid, har ikke ønsket eller villet kommentere de problemer, der har været med slutdepoter i andre lande. Forslag om at lade uafhængige eksperter vurdere de danske slutdepot-planer (peer review), før beslutningen reelt er truffet, er blevet afvist. I høringssvarene vedrørende scoping fra Sverige, Tyskland og Polen er de danske slutdepot-planer blevet kritiseret for at være overfladiske, og denne kritik er ikke blevet imødegået.

Det er for let at sige, at ”eksperterne” skal undersøge sagen, og at man vil følge deres kyndige råd. For det er en politisk beslutning, hvilke eksperter, man vil lytte til, og ingen kan være i tvivl om, hvad FMM’s eksperter vil sige.

Det er desværre også nødvendigt at spørge, om vi kan få sikkerhed for, at der bliver tid til en ordentlig debat om ekspert-vurderingerne. Sundhedsministeriets procesplan giver ingen sikkerhed for dette, snarere tværtimod.

På den anden side er det positivt, at der endelig er et medlem af folketinget, som – næsten – tør sige, at han går ind for slutdeponering af det radioaktive affald.

Mange folketingsmedlemmer har haft meget lidt lyst til at tale om denne sag. Vi har set, hvordan en minister er flygtet fra en høring om det radioaktive affald, og at hendes efterfølger helt mister mælet, når det bringes på bane. Man kan næsten få det indtryk, at han er begyndt at savne oberst Hackel-typerne i forsvarsministeriet.

FMM har turdet, hvor mange andre har tiet, og det fortjener respekt.

Hvis FMM også er parat til at møde borgerne i de udpegede kommuner og forklare dem, hvorfor han mener, at slutdeponering af det radioaktive affald er den rigtige løsning, fortjener det endnu større respekt.

Skrevet af Jens


Kilder

Folketinget er ved at droppe tanken om et slutdepot til atomskrald DR P4 Bornholm 5.1.15

Atomaffald skal forblive centraliseret læserbrev i Skive Folkeblad af Liselott Blixt (DF) 9.1.15

Dansk atomaffald skal lægges i mellemlager siger Erling Bonnesen (V) DR Bornholm 9.12.14

Henrik Høegh (V) om besøg på mellemlager COVRA i Holland. Offentliggjort 11.12.14 - Afgørende erfaringer fra hollandsk atommellemlager 2.1.2015

Ingen kommentarer:

Send en kommentar