torsdag den 29. januar 2015

Kreis Østholsten: Den danske Plan for Slutdepot for Atomaffald er uansvarlig og katastrofal for Mennesker og Miljø

De folketingsmedlemmer, der i 2015 - sandsynligvis efter valget - skal vælge mellem slutdepot eller mellemlager for det danske atomaffald har i dag fået en håndsrækning fra udlandet, så de bedre kan gennemskue den discountløsning, de er blevet præsenteret for. 

Tyskland, Sverige og Polen har nemlig indsendt høringssvar i forbindelse med miljøvurdering af forslag til plan for etablering af slutdepot for dansk lav- og mellemaktivt affald. (Materiale på engelsk.)


Høringssvarene er på linje med den kritik, der i de seneste år har lydt fra 5 borgergrupper, 5 borgmestre og flere udenlandske eksperter.

Kreis Østholsten (20 kommuner og 3 byer) har via et advokatfirma i Hamburg udarbejdet et høringssvar (side 25 - 40), der konkluderer, at den påtænkte danske slutdepotplan er uansvarlig og vil få katastrofale følger for mennesker og miljø. 

De svenske miljøorganisationernes kerneaffaldsgranskning MKG gentager sin kritik fra høringssvaret i sommer, fordi MKG aldrig fik svar på sin kritik i høringsnotatet af 22.9.2014. MKG konkluderer at de danske planer er så mangelfulde at den eneste strategi er et mellemlager:

"9. Sammanfattningsvis ansåg MKG att de danska planerna för att lokalisera och bygga ett slutförvar är så bristfälliga att det endast är strategin att mellanlagra avfallet ytterligare en tid som är framkomlig."t.o. de udenlandske høringssvar offentliggjort 29.1.15 på sum.dk:

Polen - (engelsk udgave)


Sverige


Tyskland er delt op i 3 filer:


Tyskland I

Tyskland II


Hvorfor?


Hvorfor vælger ansvarlige myndigheder og eksperter at behandle 5 borgergrupper, 5 borgmestre og deres kommunale embedsmænd nedladende ved ikke at være åbne, oplyse og have en ambitiøs teknisk-faglig plan, hvor man drager omsorg for affaldet, så det ikke skader mennesker og miljø?

Nu får vi bekræftet fra bl.a. Tyskland, hvad kritikerne af slutdepotplanen hele tiden har hævdet, at den ikke er ansvarlig, og at den vil få katastrofale følger for mennesker og miljø.

At 3 regeringer, de ansvarlige myndigheder og de ansvarlige eksperter trods kritikken har fortsat processen lover ikke godt for fremtiden. På kynisk vis har de holdt tusinder af mennesker i de udpegede områder hen i uvished. At man har lanceret en plan for et slutdepot, der vil skade generationer i årtusinder frem, kan kun karakteriseres med et ord: ondsindigt.


Danmark kunne bruge 334 millioner kroner på et Melodi Grand Prix for at trække turister til København, men har ingen ambitioner om en faglig forsvarlig plan for sit atomaffald.

Skrevet af Anne

Ingen kommentarer:

Send en kommentar