lørdag den 31. januar 2015

Kritik fra Slesvig-Holstens Energiministerium om Plan for Slutdepot

Slesvig-Holstens Energiministerium (SHE) har kritikpunkter og anbefalinger i forbindelse med rapporten om en plan for et slutdepot for atomaffald.

1. Virkninger for Femerns turisme

SHE skriver, at størstedelen af borgerne på Femern frygter, at den blotte eksistens af et atomaffalds-slutdepot på Lolland vil forårsage betydelig skade på turismen. Denne frygt skriver SHE imødegås ikke i de foreliggende papirer.

2. Det særlige affald

Det særlige affald - bestrålet forsøgsbrændsel - skal slutdeponeres, hvis der ikke kan findes en anden løsning for det. Men der er ikke noget, der tyder på, at der kan findes en anden løsning, skriver SHE. SHE's betænkeligheder ved et slutdepot ved Rødbyhavn forstærkes betydeligt på grund af det særlige affald. Et fælles slutdepot for det særlige affald sammen med lav- og mellemaktivt affald vil stille større sikkerhedskrav og svarer ikke til internationale standarder. Brændsels-elementernes varmeudvikling fremgår ikke af dokumenterne, og omfanget af varmeudvikling er af stor betydning for slutdepotkonceptet. 

3. Mangler ved slutdepotplanen

SHE skriver, at ud fra de fremlagte dokumenter, fremgår det ikke, hvilke radioaktive udslip, der kan forekomme ved uheldsscenarier.

Derudover mangler der dybtgående informationer om

  • affaldsegenskaber
  • slutdepotkoncept
  • sikkerhedssystem
  • den fremtidige drift
  • mulige uheld
  • transport af affald til slutdepot

Energiministeriet slutter med forventning om, at dets anbefalinger tages med i den fremtidige proces, og at der især tages hensyn til dem ved pladsvalget.

Min kommentar

Også danske borgere har efterspurgt dybtgående informationer og data i flere år - uden held. 

Det kan undre, at Sundhedsministeriet ikke har sendt nabolandene links til COWIs forstudie fra maj 2011 og til transportstudierne. Begge er på engelsk. Det virker, som om sundhedsministeriet ikke er vant til at arbejde internationalt. Eller måske er de ligeglade i sundhedsministeriet? 

Et er at myndigheder i slutdepotsagen behandler danske borgere, borgmestre og kommunale embedsmænd som uvidende undersåtter, der gang på gang skal spises af med ikke-svar, udenomssvar og undertiden sågar vrøvl (2 og 3), men at de også overfører denne praksis i forbindelse med en Espoo-høring er pinlig, uforsvarlig og øger ikke respekten for Danmark internationalt, hverken fagligt, etisk eller demokratisk (manglende borgerinddragelse, tvang ved slutdepotplacering.)

I 2015 kan denne fremgangsmåde foregå i Danmark på grund af en ofte ukritisk national presse. I Danmark er det ikke værdsat, at der kommer indvendinger frem i forbindelse med projekter, da man er blind for, at et projekt kan blive bedre gennem indvendinger i tide.

Men sådan er det ikke altid i udlandet. Bør man (læs Danmark) i miljøsager ikke være åbne, ærlige og medvirke til nå frem til de mest sikre og bæredygtige løsninger af hensyn til mennesker og miljø - nu og i fremtiden?

Helt absurd bliver det, at et ministerium for forebyggelse og sundhed aktivt forsøger at medvirke til at øge risikoen for, at mennesker i nærheden af et kommende slutdepot for atomaffald risikerer at blive syge nu og i generationer frem, fordi man tilsyneladende på kort sigt vil spare ved en billig depotløsning (4).


Skrevet af Anne

Links

1. Tysk ministerium finder mangler ved dansk plan for atomaffald-slutdepot Folketidende 27.1.15

2. Atomaffald: Sundhedsministeriets Magtarrogance Atom Posten 3.10.14

3. Atomaffald: Vildledning af Borgere og kommunale Embedsmænd Atom Posten 14.6.14


4. Atomaffald på forkerte præmisser debatindlæg JP 15.4.2011 af direktør og civilingeniør Johan Swahn, de svenske miljøorganisationers kerneaffaldsgranskning og cand. jur. Niels Henrik Hooge

Ingen kommentarer:

Send en kommentar